نویسنده = سعید فراهانی فرد
بررسی تراز پرداخت‌های خارجی در چارچوب اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 89-111

سعید فراهانی فرد؛ آیت‌اله زنگی‌نژاد


مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی؛ مطالعه موردی: تاثیر بحران 2007-2009

دوره 12، شماره 46، دی 1391، صفحه 93-122

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ سارا بایی


ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 31، دی 1387، صفحه 103-132

سعید فراهانی فرد


عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی

دوره 7، شماره 25، دی 1386، صفحه 125-157

سعید فراهانی فرد


رویکرد جدید به اصل 44 ، گامی به سوی رونق اقتصادی

دوره 6، شماره 24، دی 1385، صفحه 5-12

سعید فراهانی فرد


اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

دوره 6، شماره 24، دی 1385، صفحه 71-94

سیدعباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


توسعه پایدار بر محور عدالت

دوره 5، شماره 19، دی 1384، صفحه 91-122

سعید فراهانی فرد


درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

دوره 5، شماره 20، دی 1384، صفحه 111-136

سعید فراهانی فرد