نویسنده = محمد واعظ برزانی
تحلیل ماهیت شبه‌رهانی و مدل‌سازی بازده بازار مالی مجازی فارکس در چارچوب نظریه بازی

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 167-190

شهرام معینی؛ محمد واعظ برزانی؛ مژده باقربوم


سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 13-45

علی خالقیان میمند؛ محمد واعظ برزانی؛ محمدرضا حیدری؛ مهدی طغیانی


«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 101-131

وحید مقدم؛ احسان علی اکبری؛ ایمان باستانی فر؛ محمد واعظ