نویسنده = وحید مقدم
ارائه شاخص‌های الگوی مطلوب اشتغال بانوان بر اساس تجربه صدر اسلام

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 63-94

وحید مقدم؛ فهیمه مومنی راد


«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 101-131

وحید مقدم؛ احسان علی اکبری؛ ایمان باستانی فر؛ محمد واعظ


الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 33-61

وحید مقدم؛ محمد جانی پور؛ علی خلیلی