نویسنده = محمد صفری
چکیده عربی مقالات

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 187-194

محمد صفری


چکیده انگلیسی مقالات

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 1-11

محمد صفری


تزجمه عربی چکیده مقالات

دوره 15، شماره 58، شهریور 1394، صفحه 179-186

محمد صفری


چکیده عربی مقالات

دوره 14، شماره 53، خرداد 1393، صفحه 167-174

محمد صفری


چکیده عربی مقالات

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 171-178

محمد صفری


بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

دوره 9، شماره 36، دی 1388، صفحه 117-148

غلامرضا مصباحی مقدم؛ محمد صفری