کلیدواژه‌ها = مدیریت ریسک
بسته مدیریتی عوامل کلان ریسک ‌اعتباری در ‌بانکداری بدون ربا

دوره 18، شماره 70، مرداد 1397، صفحه 119-153

احسان ذاکرنیا؛ مجید زین الدینی


اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام

دوره 14، شماره 53، خرداد 1393، صفحه 99-125

مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی؛ علی‌رضا سارنج؛ نادر مهرگان


بررسی قراردادهای سوآپ نرخ بهره از دید فقه امامیه

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 141-170

محمدجواد محقق‌نیا؛ حسین تملکی؛ هادی خواجه‌زاده‌ دزفولی