کلیدواژه‌ها = ایران
تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 153-181

پروانه کمالی دهکردی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


رابطه بین مصرف‌گرایی و سرمایه فرهنگی با تأکید بر ارزش‌های دینی

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 31-50

مرضیه شریفی نژاد؛ اصغر میرفردی


تأثیر شاخص‌های منتخب اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی ایران

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 39-63

سید جمال الدین محسنی زنوزی؛ بهزاد صادق وند