کلیدواژه‌ها = اکل مال به باطل
بررسی فقهی رمز ارز‌ها با تمرکز بر اشکالات ناشی از واحد مبادله‌بودن و ساختار الکترونیکی آنها

دوره 23، شماره 89، خرداد 1402، صفحه 5-33

محمد حسین بیاتی؛ محمد صادق جاودان؛ حسین زمانیان


بررسی فقهی خلق پول درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به باطل

دوره 22، شماره 88، اسفند 1401، صفحه 35-61

سیدهادی عربی؛ سعید فراهانی فرد؛ مهدی خوش اخلاق