کلیدواژه‌ها = ربا
تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 77-99

سید محمد هادی قبولی درافشان؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


تحلیل فقهی جایزه‌های بانکی در سپرده‌های پس‌انداز

دوره 14، شماره 55، آذر 1393، صفحه 147-164

حبیب‌الله شعبانی ‌موثقی


تفسیر آیه‌های ربا با تکیه بر رویکردشناختی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 113-139

علی اصغر هادوی‌نیا