کلیدواژه‌ها = اقتصاد اسلامی
مفهوم‎سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی

دوره 17، شماره 66، مرداد 1396، صفحه 47-75

سعید خدیوی رفوگر؛ علی اصغر هادوی نیا


نظام احسن به مثابه یکی از مبانی اقتصاد اسلامی

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 91-117

علی اضغر هادوی نیا


مدل‌سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از نظریه قراردادها

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 147-173

سید هادی عربی؛ مرتضی درخشان؛ مصطفی شیخانی


بررسی تطبیقی کانال‌های اثرگذاری سیاست پولی بر بخش واقعی در چارچوب اقتصاد نئوکلاسیک و اسلامی

دوره 16، شماره 61، خرداد 1395، صفحه 79-108

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ موسی شهبازی غیاثی


تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام

دوره 15، شماره 57، خرداد 1394، صفحه 5-29

سیدحسین میرمعزی


تحلیل مقایسه‌ای غرر بر اساس نظریه بازی‌ها و نظریه قراردادها

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 119-147

مرتضی درخشان؛ محمد واعظ برزانی


بررسی تراز پرداخت‌های خارجی در چارچوب اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 52، اسفند 1392، صفحه 89-111

سعید فراهانی فرد؛ آیت‌اله زنگی‌نژاد