کلیدواژه‌ها = اقتصاد رفتاری
بررسی تناسب بازار سرمایه اسلامی با واقعیت رفتاری سرمایه گذاران

دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 33-66

سید سعید دانشی؛ عطاالله رفیعی آتانی


واکاوی اقتصاد رفتاری در آیات قرآن

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 25-50

حشمت اله عسگری؛ سیداحمد ابراهیمی


تبیین قرآنی مدل وابستگی به منابع؛ تحلیل رفتاری بحران ناشی از ریزش بورس تهران

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 81-106

علی عبدالهی نیسیانی؛ علی رضائیان


دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 181-211

محمد امین زندی؛ عباس شاکری؛ امرالله امینی؛ سید محمد رضا سید نورانی


همبستگی بین دین‌داری با عملکرد تیمی و تصمیمات فردی در چارچوب بازی‌های رفتاری دو نفره

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 139-165

ام البنین جلالی؛ زهرا نصراللهی؛ مجید هاتفی مجومرد


برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری

دوره 15، شماره 57، خرداد 1394، صفحه 63-86

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری