کلیدواژه‌ها = اقتصاد آزمایشگاهی
مواسات، جنگ اقتصادی و افکار عمومی، یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 69-97

محمد امین زندی؛ امراله امینی


کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

دوره 16، شماره 63، آذر 1395، صفحه 117-146

سید مهدی میرحسینی؛ محمد نقی نظرپور؛ ناصر الهی


برابری یا انصاف: شواهدی از بازی‌های اقتصاد رفتاری

دوره 15، شماره 57، خرداد 1394، صفحه 63-86

حبیب انصاری سامانی؛ اسمعیل ابونوری