کلیدواژه‌ها = قرض‌الحسنه
طراحی مکانیسمی برای ایجاد اتحادیه قرض‌الحسنه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 31-63

مهدی قائمی اصل؛ زهرا خلجی پیربلوطی


مبانی فقهی و موضوع‌شناسی کارمزد قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 95-125

سیدعباس موسویان؛ اکبر کشاورزیان


قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 239-271

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ مهدی تمیزی فر؛ محمدرضا سیمیاری


سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 67-98

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


الگوی بازار قرض‌الحسنه بر اساس تحلیل محتوای آیات قرآن

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 33-61

وحید مقدم؛ محمد جانی پور؛ علی خلیلی


تحلیل فقهی جایزه‌های بانکی در سپرده‌های پس‌انداز

دوره 14، شماره 55، آذر 1393، صفحه 147-164

حبیب‌الله شعبانی ‌موثقی