کلیدواژه‌ها = سهام
واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 33-59

سیدعلیرضا امین؛ حمیدرضا بصیری؛ غلامعلی معصومی نیا


اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام

دوره 14، شماره 53، خرداد 1393، صفحه 99-125

مهدی ذوالفقاری؛ بهرام سحابی؛ علی‌رضا سارنج؛ نادر مهرگان