کلیدواژه‌ها = رویکرد اسلامی
اقتصاد اسلامی و شناسایی مؤلفه‌های افشا در گزارشگری مالی اسلامی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1400، صفحه 167-188

داود رجبی مقدم؛ محمدرضا مهربان پور؛ رضا غلامی جمکرانی؛ محمد کاشانی پور؛ حسین میثمی


تأثیر ساعت کار انعطاف‌پذیر زنان بر ایفای مسئولیت‌های خانوادگی با رویکرد اسلامی

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 241-270

المیرا اشکان؛ محمد علی متفکرآزاد؛ محمدرضا سلمانی بی شک؛ رضا رنج پور؛ پرویز محمدزاده