کلیدواژه‌ها = زکات
تأثیر شوک‌های پولی و بهره‌وری بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران با تأکید بر زکات (رویکرد مدل DSGE نئوکینزی)

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 61-103

محمد رضا محمدی؛ بیت الله اکبری مقدم؛ آرش هادی زاده؛ روزبه بالونژاد نوری


مفهوم فقر اقتصادی و تبیین راهکار زکات در رفع آن

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 51-78

محمد مهدی عسگری؛ احمد محمدی‌پور


نقد و بررسی قانون زکات و ارائه راهکارهای اصلاحی

دوره 18، شماره 70، مرداد 1397، صفحه 63-89

سیدمحمد کاظم رجائی؛ میثم نعمتی