کلیدواژه‌ها = بازار سرمایه
مدل مفهومی رتبه‏‌بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 67-96

محمد رجائی؛ ولی ‏الله سیف؛ الهام یاوری


واکاوی فقهی موانع مشروعیت سبدگردانی نهادهای مالی در بازار سرمایه

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 33-59

سیدعلیرضا امین؛ حمیدرضا بصیری؛ غلامعلی معصومی نیا


راهکارهای ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 65-97

علیرضا فتاحی؛ شهاب خدابخشیان