کلیدواژه‌ها = تأمین مالی
بررسی تطبیقی تأثیر برنامه‌های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تأکید بر کشورهای اسلامی

دوره 22، شماره 87، آذر 1401، صفحه 23-60

مصطفی شهیدی نسب؛ سیدعباس موسویان؛ حمید نگارش


امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری جسورانه از منظر فقهی، قانونی و اقتصادی در ایران

دوره 22، شماره 85، خرداد 1401، صفحه 161-188

اصغر ترابی اسفینایی؛ میر فیض فلاح؛ سید کاظم چاووشی؛ رضا غلامی جمکرانی


طراحی مکانیسمی برای ایجاد اتحادیه قرض‌الحسنه مبتنی بر فناوری‌های نوین مالی

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 31-63

مهدی قائمی اصل؛ زهرا خلجی پیربلوطی


اولویت‌بندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 161-187

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی؛ حسین حسن زاده سروستانی


مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)

دوره 19، شماره 73، اردیبهشت 1398، صفحه 239-266

مرتضی جعفرزاده نجار؛ محمود هوشمند؛ محمدرضا لطفعلی پور؛ مهدی بهنامه


مهندسی مالی عقود در تأمین مالی خرد اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 67، آذر 1396، صفحه 141-172

مصطفی شهیدی نسب؛ سید عباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد