کلیدواژه‌ها = مطالبات غیرجاری
تحلیل فقهی ـ حقوقی دریافت سود جدید در امهال مطالبات غیرجاری

دوره 23، شماره 91، آبان 1402، صفحه 143-167

ستار شیرعالی؛ محمود باقری؛ حسین بادینی


آسیب‌شناسی روش‌های امهال مطالبات غیرجاری با معیار قصد جدی

دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 161-184

محمدعلی راغبی؛ سعید فراهانی فرد؛ فرشته ملاکریمی


بررسی ابعاد حقوقی امهال مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 217-244

ستار شیرعالی؛ محمود باقری؛ حسن بادینی


چالش‏های بانکداری بدون ربا در ایران (راهکارهای برون ‏رفت)

دوره 18، شماره 69، خرداد 1397، صفحه 117-145

غلامرضا مصباحی مقدم


تعزیر مالی و جریمه دولتی برای مطالبات غیرجاری در بانکداری اسلامی

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 5-30

سیدعباس موسویان؛ فرشته ملاکریمی


نقش منابع تملیکی (آزاد) در تأمین مالی و وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی

دوره 16، شماره 64، بهمن 1395، صفحه 87-116

محمد نقی نظرپور؛ اکبر کشاورزیان