آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

دوره 5، شماره 18، دی 1384، صفحه 63-87

مجید رضایی


تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

دوره 8، شماره 32، دی 1387، صفحه 63-92

محمدمهدی عسگری؛ حمیدرضا اسمعیلی گیوی


طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک اسلامی در بازار سرمایه

دوره 9، شماره 33، دی 1388، صفحه 63-94

محمدنقی نظرپور؛ محبوبه ابراهیمی


مهندسی مالی عقود در بانکداری اسلامی

دوره 9، شماره 35، دی 1388، صفحه 63-98

سیدعباس موسویان


برآورد اثر بازار مالی و سرمایه مذهبی بر انفاق در ایران

دوره 12، شماره 46، دی 1391، صفحه 63-92

مرتضی عزتی؛ علی شفیعی


طراحی مدل های عملیاتی صکوک اجاره جهت انجامعملیات بازار باز

دوره 13، شماره 51، دی 1392، صفحه 63-90

حسین میسمی؛ کامران ندری؛ سیدعباس موسویان


بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار‌ها

دوره 17، شماره 65، اردیبهشت 1396، صفحه 63-89

حسین میثمی؛ سید عباس موسویان؛ کامران ندری


ارائه شاخص‌های الگوی مطلوب اشتغال بانوان بر اساس تجربه صدر اسلام

دوره 18، شماره 72، بهمن 1397، صفحه 63-94

وحید مقدم؛ فهیمه مومنی راد


بررسی کارایی و عدالت در اقتصاد متعارف و اسلامی (با تأکید بر یک اقتصاد مبادله‌ای مبتنی بر مصرف)

دوره 20، شماره 78، شهریور 1399، صفحه 63-94

سید روح اله احمدی حاجی آبادی؛ رفیع حسنی مقدم


بررسی رابطه ریسک و غرر در بازارهای مالی اسلامی

دوره 15، شماره 59، آذر 1394، صفحه 65-94

سیدعباس موسویان؛ محمد علیزاده اصل


ارزیابی تأثیر نرخ تورم و بیکاری بر مخارج مذهبی

دوره 17، شماره 68، اسفند 1396، صفحه 65-85

مهدی قائمی اصل؛ سحر لویی


معیار اخلاقی تولید در نظام اقتصادی اسلام

دوره 19، شماره 74، تیر 1398، صفحه 65-87

محمد جداری عالی


سپرده تعاونی (امتیازی) به عنوان نسل دوم فعالیت‌های قرض‌الحسنه

دوره 18، شماره 71، آبان 1397، صفحه 67-98

حسین میثمی؛ سیدعباس موسویان


میزان شناخت از ربا و چارچوب نظری دو نظام بانکی اسلامی و غیراسلامی (بررسی موردی: یک بانک خصوصی)

دوره 22، شماره 86، شهریور 1401، صفحه 67-86

محمد پورغلامرضا ئی؛ یاسر سالاری؛ سنجر سلاجقه؛ آمنه فیروزآبادی؛ سمانه مهدیزاده فرسنگی


مدل مفهومی رتبه‏‌بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه

دوره 23، شماره 90، شهریور 1402، صفحه 67-96

محمد رجائی؛ ولی ‏الله سیف؛ الهام یاوری


چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

دوره 8، شماره 30، دی 1387، صفحه 69-98

اکبر کمیجانی؛ محمدتقی نظرپور


شاخص های اقتصادی توسعه انسانی از دیدگاه اسلام

دوره 8، شماره 31، دی 1387، صفحه 69-102

ولی الله نقی پورفر؛ محمدرضا احمدی


اقتصاد فکر بکر

دوره 11، شماره 41، دی 1390، صفحه 69-100

علی اصغر هادنی نیا