دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1391 
تاثیر ارزش های اخلاقی اسلام بر تخصیص اقتصادی

صفحه 5-29

سیدمحمدهادی سبحانیان؛ غلامعلی معصومی نیا


چیستی پول در اقتصاد اسلامی

صفحه 77-106

علی اصغر ابوالحسنی هستیانی؛ جهانگیر بیابانی؛ محمد کهندل؛ ابوالقاسم اثنی عشری امیری


تحلیل ماهیت پول

صفحه 107-130

محمد اسماعیل توسلی