اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار نرخ مشاهده [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 983
تعداد پذیرش 144
تعداد عدم پذیرش 694

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 25
تعداد مقالات 196
تعداد مشاهده مقاله 92771
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78102
آمار میانگین زمان داوری
زمان تا اولین اقدام 6 روز
زمان تا اولین ارسال برای داوری 13 روز
زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
زمان داوری 32 روز
زمان پذیرش 224 روز
زمان عدم پذیرش 55 روز
زمان انتشار (بعد از پذیرش) 134 روز
درصد پذیرش 15.2 %