اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1433
تعداد پذیرش 187
تعداد عدم پذیرش 1046

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 83
تعداد مقالات 606
تعداد مشاهده مقاله 281657
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 367534
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 89 روز
متوسط زمان داوری 32 روز
متوسط زمان پذیرش 227 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 13 %