اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1610
تعداد پذیرش 210
تعداد عدم پذیرش 1177

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 88
تعداد مقالات 635
تعداد مشاهده مقاله 345834
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 414800
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 238 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 143 روز
درصد پذیرش 13 %