اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1205
تعداد پذیرش 164
تعداد عدم پذیرش 869

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 79
تعداد مقالات 576
تعداد مشاهده مقاله 241053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 302639
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 234 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 168 روز
درصد پذیرش 14 %