اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1253
تعداد پذیرش 168
تعداد عدم پذیرش 906

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 80
تعداد مقالات 585
تعداد مشاهده مقاله 251496
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 321849
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 165 روز
درصد پذیرش 13 %