اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1044
تعداد پذیرش 151
تعداد عدم پذیرش 740

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 77
تعداد مقالات 558
تعداد مشاهده مقاله 216894
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 243102
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 34 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 151 روز
درصد پذیرش 14 %