اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1348
تعداد پذیرش 181
تعداد عدم پذیرش 985

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 21
تعداد شماره‌ها 82
تعداد مقالات 599
تعداد مشاهده مقاله 270847
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347211
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 232 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 162 روز
درصد پذیرش 13 %