اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1562
تعداد پذیرش 204
تعداد عدم پذیرش 1150

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 86
تعداد مقالات 625
تعداد مشاهده مقاله 330686
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 404345
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 94 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 237 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 149 روز
درصد پذیرش 13 %