اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1017
تعداد پذیرش 147
تعداد عدم پذیرش 717

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 549
تعداد مشاهده مقاله 212461
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 228354
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 33 روز
متوسط زمان پذیرش 237 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 52 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 14 %