اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1506
تعداد پذیرش 196
تعداد عدم پذیرش 1112

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 85
تعداد مقالات 619
تعداد مشاهده مقاله 300880
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 387537
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 35 روز
متوسط زمان پذیرش 229 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 153 روز
درصد پذیرش 13 %