بسمه تعالی

با سلام و عرض احترام خدمت محققان محترم

لطفا پیش از ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه و براساس شیوه نامه تنظیم مقالات، نسبت به تنظیم  و ارسال مقاله اقدام فرمایید.

درباره فصلنامه اقتصاد اسلامی

 • ·         اهداف و حوزه موضوعی نشریه:  تبیین اقتصاد اسلام؛ آسیب‌شناسی و نقد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اسلام؛  طرح مسائل مستحدثة فقهی و نیازهای نو پیدا در حوزه اقتصاد و پاسخ به آن‌ها؛ مطالعات تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی
 • ·         ناشر:  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی3262-1735
 • ·         قابل دسترسی از:magiran.com, noormags.ir, sid.ir, http://eghtesad.iict.ac.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  اقتصاد اسلامی
 • ·         نوع مجله: رتبه ب «بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی از سوی وزارت علوم (سال 1399)»
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         نوع  مقاله قابل انتشار: پژوهشی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان میانگین داوری و درصد پذیرش مقالات: از قسمت اطلاعات آماری نشریه ملاحظه فرمایید.
 • ·         ایمیل مجله:  eghtesad@iict.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: hghafoorzadeh@yahoo.com
شماره جاری: دوره 21، شماره 82، تابستان 1400، صفحه 5-211 

2. نسبت عقلانیت اسلامی با سرمایه اجتماعی در مقایسه با عقلانیت ابزاری

صفحه 37-63

امیر خادم علیزاده؛ محمدجواد نوراحمدی؛ امراله امینی؛ مهدی رضائی جهدکن


7. رهیافتی فقهی و حقوقی بر شروط تحمیلی در قراردادهای مشارکت مدنی بانکی

صفحه 183-211

سیده مریم عطار شهرکی؛ سید مهدی قریشی؛ محمد حسن جوادی