بسمه تعالی

با سلام و عرض احترام خدمت محققان محترم

لطفا پیش از ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه و براساس شیوه نامه تنظیم مقالات، نسبت به تنظیم  و ارسال مقاله اقدام فرمایید.

درباره فصلنامه اقتصاد اسلامی

 • ·         ناشر:  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی3262-1735
 • ·         قابل دسترسی از:magiran.com, noormags.ir, sid.ir, http://eghtesad.iict.ac.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  اقتصاد اسلامی
 • ·         نوع مجله:درجه  A «بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی از سوی وزارت علوم»
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان میانگین داوری و درصد پذیرش مقالات: از قسمت اطلاعات آماری نشریه ملاحظه فرمایید.
 • ·         ایمیل مجله:  eghtesad@iict.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: hghafoorzadeh@yahoo.com
شماره جاری: دوره 20، شماره 77، بهار 1399، صفحه 1-300 

2. ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی


6. تأثیر دین‌داری بر نابرابری درآمد و اندازه دولت در ایران

صفحه 153-181

پروانه کمالی دهکردی؛ فرشته عبدالهی؛ عبدالخالق غبیشاوی


8. تشکیل مرجع ملی حمایت از حقوق مالکیت فکری در راستای اقتصاد مقاومتی

صفحه 211-237

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی


9. قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

صفحه 239-271

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ مهدی تمیزی فر؛ محمدرضا سیمیاری