بسمه تعالی

با سلام و عرض احترام خدمت محققان محترم

لطفا پیش از ارسال مقاله، به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه و براساس شیوه نامه تنظیم مقالات، نسبت به تنظیم  و ارسال مقاله اقدام فرمایید.

درباره فصلنامه اقتصاد اسلامی

 • ·         ناشر:  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی3262-1735
 • ·         قابل دسترسی از:magiran.com, noormags.ir, sid.ir, http://eghtesad.iict.ac.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  اقتصاد اسلامی
 • ·         نوع مجله:درجه  A «بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی از سوی وزارت علوم»
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان میانگین داوری و درصد پذیرش مقالات: از قسمت اطلاعات آماری نشریه ملاحظه فرمایید.
 • ·         ایمیل مجله:  eghtesad@iict.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: hghafoorzadeh@yahoo.com
شماره جاری: دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 1-275 

4. نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

صفحه 89-118

اسدالله فرزین‌وش؛ حسن سبحانی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی؛ بهزاد بابازاده خراسانی


5. میزان کامیابی شبکۀ بانکی کشور در تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام

صفحه 119-150

محمدرضا مهربان پور؛ سیدعباس موسویان؛ محمدرسول حشمتی


7. دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

صفحه 181-211

محمد امین زندی؛ عباس شاکری؛ امرالله امینی؛ سید محمد رضا سید نورانی