نویسنده = یدالله دادگر
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

دوره 12، شماره 47، زمستان 1391، صفحه 5-28

یدالله دادگر؛ علی اصغر هادوی نیا


2. مطالعه تطبیقی حد فقر شریعت

دوره 7، شماره 25، زمستان 1386، صفحه 37-60

یدالله دادگر؛ مجتبی باقری


3. سرمایه اجتماعی و باز تولید آن در عصر پیامبر اسلام (ص)

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 13-38

یدالله دادگر؛ محمدباقر نجفی


4. ارزیابی برنامه های اول و دوم توسعه از منظر آرمان های اقتصاد اسلامی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1380، صفحه 7-20

مرتضی قره‌باغیان؛ یدالله دادگر؛ حسن سبحانی،