نویسنده = مهدی علی حسینی
تعداد مقالات: 2
1. خرید اعتباری سهام در بانکداری و بازار سرمایه اسلامی

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 31-58

سیدعباس موسویان؛ میثم فدایی واحد؛ مهدی علی حسینی


2. مدل های ارزش گذاری اوراق مالی اسلامی اجاره

دوره 13، شماره 49، زمستان 1392، صفحه 115-138

علی صالح آبادی؛ مهدی علی حسینی؛ میثم فدایی واحد،؛ سیدمحمدجواد میرطاهر