نویسنده = محمد صفری
تعداد مقالات: 6
1. چکیده عربی مقالات

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 187-194

محمد صفری


2. چکیده انگلیسی مقالات

دوره 15، شماره 59، پاییز 1394، صفحه 1-11

محمد صفری


3. تزجمه عربی چکیده مقالات

دوره 15، شماره 58، تابستان 1394، صفحه 179-186

محمد صفری


4. چکیده عربی مقالات

دوره 14، شماره 53، بهار 1393، صفحه 167-174

محمد صفری


5. چکیده عربی مقالات

دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 171-178

محمد صفری


6. بررسی درآمد حاصل از تحمل ریسک از دیدگاه آموزه های اسلامی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1388، صفحه 117-148

غلامرضا مصباحی مقدم؛ محمد صفری