نویسنده = عباس شاکری
تعداد مقالات: 2
1. دین‌داری اسلامی و ترجیحات زمانی فردی، یک مطالعه آزمایشگاهی

دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 181-211

محمد امین زندی؛ عباس شاکری؛ امرالله امینی؛ سید محمد رضا سید نورانی


2. درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی