نویسنده = سعید فراهانی فرد
تعداد مقالات: 11
1. بررسی تراز پرداخت‌های خارجی در چارچوب اقتصاد اسلامی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1392، صفحه 89-111

سعید فراهانی فرد؛ آیت‌اله زنگی‌نژاد


2. مقایسه تطبیقی کارایی بانک های اسلامی و غیر اسلامی؛ مطالعه موردی: تاثیر بحران 2007-2009

دوره 12، شماره 46، زمستان 1391، صفحه 93-122

سعید فراهانی فرد؛ محمدنقی نظرپور؛ سارا بایی


3. صکوک سلف ؛ ابزاری مناسب برای تامین مای و پوشش ریسک

دوره 9، شماره 33، زمستان 1388، صفحه 7-32

سعید فراهانی فرد


4. ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی

دوره 8، شماره 31، زمستان 1387، صفحه 103-132

سعید فراهانی فرد


5. عدالت بین نسلی در بهره برداری از منابع طبیعی

دوره 7، شماره 25، زمستان 1386، صفحه 125-157

سعید فراهانی فرد


6. رویکرد جدید به اصل 44 ، گامی به سوی رونق اقتصادی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 5-12

سعید فراهانی فرد


7. بهره برداری از منابع طبیعی در نظام اقتصادی اسلام

دوره 6، شماره 21، زمستان 1385، صفحه 13-44

سعید فراهانی فرد


8. اوراق بهادار اجاره ( صکوک اجاره )

دوره 6، شماره 24، زمستان 1385، صفحه 71-94

سیدعباس موسویان؛ سعید فراهانی فرد


9. محیط زیست : مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام

دوره 6، شماره 22، زمستان 1385، صفحه 93-122

سعید فراهانی فرد


10. توسعه پایدار بر محور عدالت

دوره 5، شماره 19، زمستان 1384، صفحه 91-122

سعید فراهانی فرد


11. درآمدی بر توسعه پایدار در عصر ظهور

دوره 5، شماره 20، زمستان 1384، صفحه 111-136

سعید فراهانی فرد