نویسنده = محمدنقی نظرپور
تعداد مقالات: 5
1. کاربرد اقتصاد آزمایشگاهی در تخصیص منابع بانکی (مورد مطالعه قراردادهای بانکی)

دوره 16، شماره 63، پاییز 1395، صفحه 117-146

سید مهدی میرحسینی؛ محمد نقی نظرپور؛ ناصر الهی


2. تحلیل نظری الگوی بانک اسلامی دبی (راهبردهایی برای اصلاح قانون بانکداری ایران)

دوره 16، شماره 62، تابستان 1395، صفحه 107-137

سیدعباس موسویان؛ محمدنقی نظرپور؛ یحیی لطفی نیا


3. بررسی فقهی تضمین سرمایه در اوراق مشارکت

دوره 13، شماره 50، زمستان 1392، صفحه 111-130

محمد نقی نظرپور؛ مهدی خوش اخلاق


4. گستره اثرگذاری فرهنگ اسلامی بر توسعه اقتصادی

دوره 10، شماره 38، زمستان 1389، صفحه 175-200

محمد نقی نظرپور