کلیدواژه‌ها = مدل خودتوضیح برداری (VAR)
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط انفاق و رشد اقتصادی در ایران

دوره 17، شماره 65، بهار 1396، صفحه 5-32

امیر خادم علیزاده؛ مصعب عبداللهی؛ حسین غفورزاده