نویسنده = حسین حسن زاده
آسیب‌شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران

دوره 21، شماره 81، خرداد 1400، صفحه 157-189

حسین حسن زاده؛ محمد قزلباش؛ علی رستمی پور؛ محمدحسین قوام


اولویت‌بندی عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه‌ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 80، اسفند 1399، صفحه 161-187

احسان ذاکرنیا؛ علی صالح آبادی؛ حسین حسن زاده سروستانی


قرض‌دهی شخص به شخص، الگویی جهت مدیریت منابع قرض‌الحسنه

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 239-271

حسین حسن زاده؛ میثم کریمی؛ مهدی تمیزی فر؛ محمدرضا سیمیاری


اقتضائات شرعی ضمانت سپرده‌ها در بانکداری ایران مبتنی فقه امامیه

دوره 19، شماره 75، مهر 1398، صفحه 139-168

محمدامین صلواتیان؛ محمد طالبی؛ حسین حسن زاده