اهداف و چشم انداز

1. تبیین اقتصاد اسلام و دفاع از آن؛

2. آسیب‌شناسی و نقد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اسلام؛

3. طرح مسائل مستحدثة فقهی و نیازهای نو پیدا در حوزه اقتصاد و پاسخ به آن‌ها؛

4. مطالعات تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی؛

5. اطلاع‌رسانی در مورد تازه‌های اقتصاد اسلامی و مراکز علمی در داخل و خارج کشور.