درباره نشریه

گرچه در اوایل دهه 80 مجلاتی همچون نامه مفید، فصلنامه حوزه و دانشگاه، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) و برخی دیگر از مجلات اقتصادی، بخشی از مقالات خود را به موضوعات اقتصاد اسلامی اختصاص می‌دادند ولیکن در مراکز علوم انسانی کشور نشریه‌ای تخصصی که منحصراً و در همه شماره‌های خود بر موضوعات اقتصاد اسلامی متمرکز باشد، وجود نداشته است. با احساس این خلا، گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بهار سال 1380، اقدام به انتشار فصلنامه تخصصی «اقتصاد اسلامی» نمود. امروزه این نشریه با درجه علمی ـ پژوهشی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و پایگاه‌های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) و پایگاه مجلات تخصصی نور وابسته به مرکز تحقیقاتی علوم اسلامی (CRCIS) نمایه می‌شود. همچنین این نشریه بنا به گواهی مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری دارای ضریب تاثیر است[1] و با ارجاع بسیاری از محققین و کارشناسان این حوزه به این نشریه، بخشی از نیاز موجود در جامعه علمی کشور برطرف شده است. این نشریه در سال 1383 در دومین جشنواره اقتصاد اسلامی در دانشگاه تربیت مدرس، نخستین مجله اقتصاد اسلامی در ایران شناخته شد. همچنین این نشریه افزون بر کسب رتبه‌های برتر در جشنواره‌هایی همچون جشنواره علامه طباطبایی در سال 1382 و جشنواره مطبوعات اسلامی در دو دوره 1382 و 1383، موفق گردید که در سال ‌1389در میان 406 مجله علمی پژوهشی کشور، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رتبه دوم ضریب تأثیر مجلات علمی ـ پژوهشی کشور را به خود اختصاص دهد. همچنین بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی مجلات از سوی وزارت علوم، رتبه A را به خود اختصاص داده است.

فصلنامه «اقتصاد اسلامی» که تاکنون 76 شماره از آن به مرحله انتشار رسیده است، با مدیر مسئولی حجت‌الاسلام و المسلمین علی‌اکبر رشاد، سردبیری سیدعباس موسویان، مدیریت اجرائی حسین غفورزاده آرانی و با همکاری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن اقتصاد اسلامی ایران چاپ و منتشر می‌شود.[1]  ضریب فاکتور تاثیر Impact Factor))، به صورت میانگین تعداد ارجاعات به یک مورد قابل استناد نظیر مقاله پژوهشی در یک نشریه علمی در طول زمانی معین تعریف شده است. این ضریب تعداد ارجاعات به مقاله‌های منتشر شده در دو سال قبل نشریه، تقسیم بر تعداد مقاله‌های منتشر شده در دو سال مذکور بوده و  محاسبه آن عموماً بر مبنای یک دوره سه ساله صورت می‌گیرد.