راهنمای نویسندگان

لطفاً به هنگام تنظیم مقالات موارد ذیل رعایت شود:

1. مقالات را از طریق سایت مجله اقتصاد اسلامی ارسال کنید.

2. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه حروف‌چینی شده 350 کلمه‏‌ای نباشد.

4. چکیده فارسی مقاله، حداکثر در 250 کلمه به همراه چکیده انگلیسی و عربی آن به همین مقدار.

5. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها.

6. طبقه‌بندی JEL.

7. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و مجموعه مقالات چاپ شده باشد.

8. مقاله ارسالی نباید همزمان به مجله‌ها یا مجموعه‏‌های دیگر فرستاده شده باشد.

9. درج معادل لاتین اسامی، و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

10. 

  1. دقت شود همه منابع درون متنی به صورت دقیق و با شماره صفحه ارجاع داده شده باشد. مگر مواردی که کل منبع مدنظر است. همچنین منابع پایان متن دقیقا بر اساس دستورالعمل مجله باشد.

منابع مورد استفاده در متن (ارجاعات درون متنی) به این شکل نوشته شود:

نام ‏خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شماره صفحه

مثال: (مظفر، 1357، ص194)

شایان ذکر است در صورت تکرار بلافاصله منابع در ارجاعات درون‌متنی، به کلمه «همان» و شماره جلد و صفحه بسنده می‌شود.

 فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام‏ خانوادگی نویسنده، به شکل‏ ذیل تنظیم شود:

الف) برای کتاب: نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان کتاب(ایتالیک). نام مترجم/ مصحح، شماره جلد، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

 مثال: برانسون، ویلیام (1392). اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری، ج1، چ2، تهران، نشر نی.

ب) برای مقاله: نام خانوادگی، نام (سال نشر). عنوان مقاله. نام مجله(ایتالیک)، دوره (شماره مجله)، شماره صفحه/صفحات.

مثال: موسویان، سیدعباس، نظرپور، محمدنقی، و کفشگر جلودار، حسین (1388). نقش شورای تخصصی فقهی در ارتقای سطح مشروعیت و کارایی بانک‌های اسلامی. فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی. 9 (36)، 59-88.

تذکر: در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف، جهت نمایاندن ترتیب ‏انتشار با حروف «الف»، «ب»، «ج» و... متمایز می‌گردد.

* مقالات و مطالب منتشره در فصلنامة علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، لزوماً بیان دیدگاه‏های مجله نیست * مجله از پذیرش مقالات غیر موضوعات اقتصاد اسلامی و غیر اقتصاد ایران با راهکارهای اسلامی معذور است *مجله در تلخیص و ویرایش‏ مقالات و مطالب آزاد است * اصل مقالات ارسالی بازگردانده نمی‏شود * نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.