راهنمای نویسندگان

لطفاً به هنگام تنظیم مقالات موارد ذیل رعایت شود:

1. مقالات را از طریق سایت مجله اقتصاد اسلامی ارسال کنید.

2. حجم هر مقاله بیش از 25 صفحه حروف‌چینی شده 350 کلمه‏‌ای نباشد.

4. چکیده فارسی مقاله، حداکثر در 250 کلمه به همراه چکیده انگلیسی و عربی آن به همین مقدار.

5. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها.

6. طبقه‌بندی JEL.

7. مقاله ارسالی نباید در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و مجموعه مقالات چاپ شده باشد.

8. مقاله ارسالی نباید همزمان به مجله‌ها یا مجموعه‏‌های دیگر فرستاده شده باشد.

9. درج معادل لاتین اسامی، و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

10. منابع مورد استفاده، در متن به این شکل نوشته شود، نام ‏خانوادگی نویسنده، تاریخ انتشار و شماره صفحه (مظفر، 1357، ص194) و فهرست منابع در آخر مقاله بر حسب حروف الفبایی نام‏ خانوادگی نویسنده، به شکل‏ ذیل تنظیم شود:

أ) برای کتاب: نام‏‌خانوادگی، نام نویسنده؛ نام کتاب؛ نام مترجم؛ شماره ‏جلد، شماره چاپ، محل انتشار: نام ناشر، تاریخ انتشار.

ب) برای مقاله: نام‏‌خانوادگی، نام نویسنده؛ «عنوان مقاله»، نام مترجم؛ نام مجله، دوره یا سال، شماره ‏مجله، تاریخ انتشار، شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.

تذکر: شایان ذکر است در صورت تکرار بلافاصله منابع، به کلمه «همان» و شماره جلد و صفحه بسنده می‌شود. همچنین در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد از یک مؤلف، جهت نمایاندن ترتیب ‏انتشار با حروف «الف»، «ب»، «ج» و... متمایز می‌گردد.

* مقالات و مطالب منتشره در فصلنامة علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، لزوماً بیان دیدگاه‏های مجله نیست * مجله از پذیرش مقالات غیر موضوعات اقتصاد اسلامی و غیر اقتصاد ایران با راهکارهای اسلامی معذور است *مجله در تلخیص و ویرایش‏ مقالات و مطالب آزاد است * اصل مقالات ارسالی بازگردانده نمی‏شود * نقل مطالب و تصاویر با ذکر مأخذ بلامانع است.