اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1630
تعداد پذیرش 212
تعداد عدم پذیرش 1201

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 22
تعداد شماره‌ها 88
تعداد مقالات 637
تعداد مشاهده مقاله 350221
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 425246
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 237 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 13 %