اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1672
تعداد پذیرش 223
تعداد عدم پذیرش 1238

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 90
تعداد مقالات 648
تعداد مشاهده مقاله 363045
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 436964
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 235 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 136 روز
درصد پذیرش 13 %