اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1720
تعداد پذیرش 235
تعداد عدم پذیرش 1264

مقالات منتشر شده (از سال 1379)
تعداد دوره‌ها 23
تعداد شماره‌ها 91
تعداد مقالات 655
تعداد مشاهده مقاله 385691
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 460616
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 236 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 133 روز
درصد پذیرش 14 %