بسمه تعالی

قابل توجه نویسندگان محترم؛ لطفاً پیش از ارسال مقاله جهت کسب اطلاعات مطالب مربوط به صفحات «درباره نشریه»، «اهداف و چشم‌انداز»، «اصول اخلاقی انتشار مقاله»، «فرآیند پذیرش مقاله» و «راهنمای نویسندگان (نگارش و ارسال مقاله) و (ارزیابی مقاله)» مطالعه و در زمان ارسال مقاله کاربرگ «تعارض منافع و تعهدنامه اخلاقی» تکمیل و نیز «گواهی اصالت متن» از یکی از سامانه‌های مشابهت‌یابی (نظیر سمیم نور) ارسال شود.

درباره فصلنامه اقتصاد اسلامی

 • ·         اهداف و حوزه موضوعی نشریه:  تبیین اقتصاد اسلام؛ آسیب‌شناسی و نقد اقتصاد جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه اسلام؛  طرح مسائل مستحدثة فقهی و نیازهای نو پیدا در حوزه اقتصاد و پاسخ به آن‌ها؛ مطالعات تطبیقی و نقد سایر مکاتب و نظام‌های اقتصادی
 • ·         ناشر:  سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی3262-1735
 • ·         قابل دسترسی از:magiran.com, noormags.ir, sid.ir, http://eghtesad.iict.ac.ir
 • ·         وضعیت چاپ:چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:فصلنامه
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:  اقتصاد اسلامی
 • ·         نوع مجله: رتبه ب «بر اساس آخرین ارزیابی نشریات علمی از سوی وزارت علوم (سال 1399)»
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • .         هزینه داوری: فعلا برای نویسندگان رایگان می باشد.
 • ·         نوع  مقاله قابل انتشار: پژوهشی
 • ·         نوع  داوری: داوری بسته  و حداقل 2 داور
 • ·         زمان میانگین داوری و درصد پذیرش مقالات: از قسمت اطلاعات آماری نشریه ملاحظه فرمایید.
 • ·         ایمیل مجله:  eghtesad@iict.ac.ir
 • ·         ایمیل پشتیبان: hghafoorzadeh@yahoo.com
شماره جاری: دوره 23، شماره 92، اسفند 1402 

بررسی فقهی ـ حقوقی استخراج رمزارز به عنوان مصداقی از حیازت مباحات

صفحه 29-51

جعفر زنگنه شهرکی؛ حجت پولادین طرقی؛ علیرضا ولیدخت محمودی


نقد و بررسی نظریه پولطلا

صفحه 91-128

مهدی مظهر قراملکی؛ سید روح‌الله مشیری مقدم؛ جواد عبادی