شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مهم در بازطراحی اوراق وکالت قابل انتشار در بازار سرمایه جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشگاه امام صادق علیه السلام

3 دانشجوی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

در سال‌های اخیر حجم انتشار انواع اوراق بهادار اسلامی در بازار سرمایه ایران رشد قابل توجهی داشته و این امر حاکی از آن است که توجه بسیاری از شرکت‌ها به تأمین مالی از طریق بازار سرمایه معطوف شده است. یکی از الزامات مهم توسعه تأمین مالی از طریق اوراق بهادار، طراحی اوراق متناسب با ویژگی‌های متقاضیان است. با وجود آنکه هیئت مدیره سازمان بورس در سال 1398 دستورالعمل وکالت را تصویب کرده است، متقاضیان تأمین مالی تا کنون از ظرفیت این اوراق استفاده نکرده‌اند. در حالیکه اوراق وکالت سازوکار تأمین مالی پرکاربردی در کشورهای اسلامی است. هدف از این پژوهش، باز طراحی اوراق وکالت با توجه به تجربه انتشار آن در کشورهای اسلامی است. در این راستا با مطالعه قوانین، مقررات و تجارب کشورهای اسلامی منتخب، مؤلفه‌های مهم در بازطراحی اوراق وکالت را شناسایی شده و در سه دسته فقهی، قانونی و اجرایی دسته‌بندی شد. مبتنی بر این مولفه‌ها دستورالعمل و مصوبه کمیته فقهی درباره اوراق وکالت آسیب شناسی شده و در نهایت راهکارهای اصلاحی ناظر بر دستورالعمل، مصوبه کمیته فقهی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of important components in Redesigning Wakalah sukuk in the capital market of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Milad easaei 1
  • Mohammad Tohidi 2
  • Mohammad Mahdi Fereydooni 3
1 Imam Sadiq university
2 Imam Sadiq University
3 Student of Imam Sadiq university
چکیده [English]

In recent years, the volume of issuance of various types of Islamic securities in the capital market of Iran has grown significantly, and this indicates that the attention of many companies has been directed to financing through the capital market. One of the important requirements for the development of financing through securities is the design of securities according to the characteristics of the applicants. Even though the board of directors of the stock exchange organization approved the instructions of attorney in 2018, the applicants for financing have not used the capacity of these bonds so far. While power of attorney is a widely used financing mechanism in Islamic countries. The purpose of this research is to redesign Wakalah sukuk according to the experience of its publication in Islamic countries. In this regard, by studying the laws, regulations and experiences of selected Islamic countries, the important components in the redesign of Wakalah sukuk were identified and classified into three categories: jurisprudence, legal and executive. Based on these components, the guidelines and decrees of the Jurisprudence Committee on Wakalah sukuk were analyzed, and finally, corrective solutions regarding the directives, the decrees of the Jurisprudence Committee and the resolution were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Wakalah sukuk
  • Islamic securities
  • capital market