نقد و بررسی نظریه پولطلا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مفید قم

2 دانشجوی دکترای اقتصاد بین الملل

3 موسسه طیبات

چکیده

مشکلات ساختار پولی و بانکی، علی الخصوص وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران موجب شده است که نظریات بدیل ساختار پولی و بانکی موجود، بسیار مورد توجه فضای علمی و نخبگانی کشور قرار گیرد. یکی از نظریات بدیلی که سعی دارد خود را به عنوان یک نظریه اسلامی مطرح کند، نظریه پولطلا است. این نظریه که ریشه در نظریات اقتصاددانان مکتب اتریش دارد، به دلیل برخی جذابیت‌های ظاهری، مورد توجه برخی محققان مسلمان قرار گرفته است. از جمله آثاری که در این باره به تفصیل به قلم طبع درآمده، کتاب «درآمدی بر نظریه پولطلا: نظام پولی تمدن نوین اسلامی» است که پا را از تبیین نظریه فراتر گذاشته و سیستم عملیاتی برای پیاده‌سازی نظام پولطلا ارائه کرده است. این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی نظریه پولطلا را با محوریت ادعاهای مطرح در کتاب فوق نقد کرده است. به نظر می‌رسد نظریه‌پردازان این نظریه نتوانستند برای ادعای خود ـ در هر سه بخش اثبات اسلامی بودن پولطلا بر اساس مبانی مکتبی، تبیین عملیات اجرایی پولطلا و اثبات کارایی این شیوه نسبت به پول اعتباری ـ، ادله توجیه‌کننده مناسبی بیان کنند که اشکال عمده آن‌ها ناشی از عدم درک مناسب یک ساختار پولی مبتنی بر طلا است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Gol Money theory

نویسندگان [English]

  • mahdi mazhar gharamaleki 1
  • Seyed Roohollah Moshiry Moghaddam 2
  • javad ebadi 3
1 Mofid University
2 PhD student in International Economics
3 مدیر
چکیده [English]

The problems of the monetary and banking structure، especially the existence of chronic inflation in Iran's economy، have caused the alternative theories of the existing monetary and banking structure to receive much attention in the academic and elite environment. One of the alternative theories that tries to present itself as an Islamic theory is the theory of gold money. This theory، which is derived from the theories of the Austrian school of economists، has been accepted by some Muslim scholars. In the book "An introduction to the Theory of Gold money: The Monetary System of Modern Islamic Civilization"، the dimensions of this theory and operational system for the implementation of the Gold money system have been expressed. This article has criticized Gold money theory with an analytical and descriptive method، focusing on the claims made in the above book. The conclusion is reached that the theorists of this theory could not explain their claims in all three parts of proving:1) the Islamic nature of “gold money” based on scholastic foundations، 2) the operational operations of gold money and 3) the proof of the efficiency of this method compared to fiat money. It seems that their major problem is the lack of the proper understanding of a monetary structure based on gold.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gold money theory
  • fiat money
  • Islamic economy
  • monetary system