بررسی تطبیقی نقش دولت در تأمین مالی خرد متعارف و اسلامی با تأکید بر ج.ا.ا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر فوق دکتری مدیریت مالی، دانشگاه امام صادق(ع)

2 عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تأمین مالی خرد در طول دهۀ گذشته رشد فزاینده‌ای از حیث گسترۀ مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنۀ عرضه‌کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه‌های تأمین مالی خرد به گونه‌ای طراحی می‌شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از عناصر مهم این نظام نقش مؤثر دولت در تأمین مالی خرد اسلامی است. مقالة پیش رو در صدد است با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و تحلیل آماری اقدام به بررسی نقش دولت در تأمین مالی خرد اسلامی در کشور بنماید.
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که نقش دولت در تأمین مالی خرد در ایران یک نقش تأمین کنندگی نیست بلکه یک نقش حمایتی می‌باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ابزارهای دولت جهت ایفای نقش حمایتی در حوزة تأمین مالی خرد به ترتیب شامل: ایجاد ثبات اقتصاد کلان، تعدیل چارچوب قوانین و مقررات و اعمال نظارت‌های قانونی و هدفمند می‌باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the government's role in conventional and Islamic microfinance with an emphasis on IRAN

نویسندگان [English]

  • Mostafa Shahidinasab 1
  • HOSEIN HASAN ZADEH 2
1 Postdoctoral student of financial management, Imam Sadeq University (AS)
2 Faculty of Management, Imam Sadegh University
چکیده [English]

Over the last decade, Microfinance has grown exponentially, in terms of Conceptual area, objectives, institutions, products & numbers of clients and providers. Now All micro-finance programs designed so that to meet the different needs. It is an undeniable fact that pay attention to microfinance revolution & to design Islamic microfinance system.One of the elements for designing of the system is the role of goverment in islamic microfinance. In this article, role of goverment in Islamic microfinance in Iran, through using The Descriptive- analytical, statistical analysis method will be discussed.
The research results show that the government's role in microfinance in Iran is not a providing role but a supporting role. Also, the results of the research show that the government's tools to play a supportive role in the field of microfinance include: creating macroeconomic stability, adjusting the framework of laws and regulations, and applying legal and targeted supervision. . .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic microfinance
  • government
  • government's role in Islamic microfinance
  • microfinance
  • Islamic microfinance system