نویسنده = حسن سبحانی
نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف

دوره 19، شماره 76، دی 1398، صفحه 89-118

اسدالله فرزین‌وش؛ حسن سبحانی؛ سید فرشاد فاطمی اردستانی؛ بهزاد بابازاده خراسانی


اعتبارهای بانکی، ابزاری برای تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه نقدی

دوره 14، شماره 56، اسفند 1393، صفحه 63-91

حسن سبحانی؛ محمد جعفری‌نژاد


پژوهشی در استخراج معیارهای حق و عدل در بانکداری بدون ربا

دوره 14، شماره 55، آذر 1393، صفحه 89-119

حسن سبحانی؛ محمد امیرعلی