مدل مردم‌سالاری اقتصادی دینی، بستر تولید ملی پایدار عدالت‌محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

چکیده

مدل‌ مردم‌سالاری اقتصادی دینی با مبانی انسان‌شناختی خاصی در عرض مدل سرمایه‌سالاری اقتصادی نظام سرمایه‌داری و دولت‌سالاری اقتصادی نظام سوسیالیسم است. نظام جمهوری اسلامی ایران با طراحی و اجرای مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی می‌تواند از مشکل‌های اقتصادی رهایی یافته، به تولید ملی عدالت‌محور دست پیدا کرده، تورم و رکود را مهار کند، نرخ بیکاری را کاهش دهد و با کمترین آسیب‌ها به مقابله توطئه‌های اقتصادی دشمنان برود.
 در مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی همه مردم می‌توانند به معنای واقعی متولی امور اقتصادی باشند و تمام گروه‌های فعال اقتصادی (صاحب سرمایه، نیروی کار و مصرف‌کننده) به هدف‌های اقتصادی خود دست‌یابند. مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی دینی باید به‌گونه‌ای فراگیر باشند تا بستر فعالیت اقتصادی متناسب با روحیه و انگیزه‌های اقتصادی هر فعال اقتصادی فراهم شود. تحقیق پیش‌رو به روش توصیفی ـ تحلیلی به‌دنبال اثبات این فرضیه است که آموزه‌های اسلامی ظرفیت لازم برای ارائه مدل‌های مردم‌سالاری اقتصادی جهت تأمین هدف‌های تمام گروه‌های فعال اقتصادی و نیز تولید ملی پایدار عدالت‌محور را دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Religious Economic Democracy Model as the Infrastructure of National Stable Justice-Oriented Production

نویسنده [English]

 • Ahmadali Yousefi
چکیده [English]

The religious economic democracy model with its special humanological foundations is a model at the same level as the economic capitalocracy model of capitalism and economic statism of socialism. By designing and implementing religious economic democracy models, Islamic Republic of Iran can get liberated from the economic problems, reach its goal of national justice-oriented production, curb inflation and recession, decrease the unemployment rate, and confront the enemies' economic plots, bearing the least possible damages.
In the religious economic democracy models, every person can literally be in charge of their economic affairs and all economic active groups (capital owners, labor force and consumers) can reach their economic goals. These models should be so ambient that the infrastructure of economic activity consistent with the economic motives and mood of every economic agent be provided. This article, using the descriptive-analytical method, tries to prove the hypothesis that the Islamic teachings have the capacity necessary for presenting the economic democracy models in order for all economic active groups' goals to be satisfied, and also for the goal of national stable justice-oriented production to be reached.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Democracy
 • National Production
 • Economic Justice
 • Components of Economic Justice
 1. بکن، هنری؛ تصورات بنیانی از تعاون واقعی؛ ترجمه سازمان مرکزی تعاون کشور؛ چ1، تهران: سازمان مرکزی تعاون کشور، 1386.
 2. بوگاردوس، ‌اموری؛ تعاون و اصول اولیه آن؛ ترجمه وزارت تعاون و امور روستاها؛ تهران: انتشارات وزارت تعاون، 1352.
 3. تفضلی، فریدون؛ تاریخ عقاید اقتصادی (از افلاطون تا دوره معاصر)؛ چ2، تهران: نشر نی، 1375.
 4. راسل، برتراند؛ جهانی که من می‌شناسم؛ ترجمه روح‌الله عباسی؛ چ1، تهران: انتشارات جیبی، 1357.
 5. رشیدی، علی؛ «تأمین اجتماعی در اقتصاد مردم‌سالار»؛ ‌فصلنامه رفاه اجتماعی، س2، ش5، 1381.
 6. رشیدی، علی؛ اقتصاد مردم سالار بستر رشد جامعه مدنی؛ تهران: آوای نور، 1377.
 7. روزدل پالمر، رابرت؛ تاریخ جهان نو؛ ترجمه ابوالقاسم طاهری؛ تهران، انتشارات امیر کبیر، 1383.
 8. ژید، شارل و ریست، شارل؛ تاریخ عقاید اقتصادی؛ ترجمه کریم سنجابی؛ چ1، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران،1370.
 9. ژید، شارل؛ تعاونی‌های مصرف؛ ترجمه فتح‌الله بهاری؛ چ1، تهران: انتشارات مؤسسة آموزش و تحقیقات تعاونی، 1348.
 10. طالب، مهدی؛ اصول و اندیشه‌های تعاونی؛ چ1، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376.
 11. طوسی، محمدعلی؛ «پیوندهای مردم سالاری و رشد اقتصادی»؛ نشریه تدبیر، ش37، 1372.
 12.  فروم، اریک؛ جامعه سالم؛ ترجمه اکبر تبریزی؛ تهران، انتشارات بهجت، 1385.
 13. مدنی، علی‌اکبر؛ تعاونی راهی به جامعه سالم؛ تهران: انتشارات وزارت تعاون، 1372.
 14. میرمعزی، سیدحسین؛ نظام اقتصادی اسلام، چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1390.
 15. یوسفی، احمدعلی؛ «مردم‌سالاری اقتصادی، بستر آزادی اقتصادی»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س11، ش48، 1392.
 16. ــــــــــ؛ نظام اقتصادی علوی؛ چ1، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
  1. Corcoran, Hazel & David Wilson; The Worker Co ـ operative Movements in Italy; Mondragon and France: Context, Success Factors and Lessons; Retrieved from:

http://www.canadianworker.coop/sites/canadianworker.coop/files/CWCF_Research_Paper_International_16ـ6ـ 2010.

 1. Kelly, G. & Massena, S 2009: "Mondragon Co ـ operatives Decide How to Ride out a Downturn"; Yes! Magazine, Retrieved from: www.yesmagazine.org/issues/the ـ new ـ economy/mondragon ـ worker ـ cooperatives ـ decide ـ how ـ to ـ ride ـ out ـ a ـ downturn.
 2. http://participedia.net/en/cases/mondrag ـ n ـ co ـ operative ـ corporation.
 3. http://distributistreview.com/mag/2010/06/mondragon ـ and ـ the ـ global ـ economic ـ meltdown/.
 4. http://participedia.net/en/cases/mondrag ـ n ـ co ـ operative ـ corporation.
 5. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473.
 6. http://en.wikipedia.org/wiki/Mondragon_Corporation.
 7. http://euskalkazeta.com/ek/?p=13473.
 8. http://farsi.khamenei.ir/news ـ content.