اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران.

4 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌.

چکیده

در سال‌های اخیر یکی از عمده‌ترین کوشش‌ها در توسعه قابلیت و تنوع‌بخشی اوراق مشارکت، تجهیز کردن این اوراق با مجموعه‌ای از ویژگی‌های دیگر ابزارهای مالی است که این مسئله، مدنظر تحقیق پیش‌رو نیز است. با توجه به نقشی که اوراق مشارکت در تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در کشور دارد، افزایش قابلیت و متنوع‌سازی این اوراق می‌تواند حجم جذب منابع مالی را برای هدف‌های سرمایه‌گذاری، بیش از پیش افزایش دهد. در این‌باره پرسشی که در پژوهش پیش‌رو مطرح است اینکه آیا می‌توان اوراق مشارکت را با مجموعه‌ای از ویژگی‌های بازار سهام تجهیز کرد و در عین حال با توسل به آن، ریسک نوسان‌های نرخ ارز را پوشش داد. کوشش‌های محققان در پژوهش پیش‌رو به معرفی «اوراق مشارکت ارزی قابل تبدیل به سهام»انجامید. این اوراق ضمن بهره‌مند کردن نگه‌دارندگان از منافع اوراق مشارکت و سهام، دارایی آنها را در برابر ریسک نوسان‌های نرخ ارز پوشش می‌دهد. روش تحقیق پیش‌رو نیز به لحاظ هدف، توسعه‌ای ـ کاربردی بوده و از نظر ماهیت، انجام تحقیق تحلیلی ـ توصیفی به روش کتابخانه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Convertible Currency Partnership Bonds

نویسندگان [English]

 • Mahdi Zolfaghari 1
 • Bahram Sahabi 2
 • Alireza Saranj 3
 • Nader Mehregan 4
چکیده [English]

In recent years, as one of the most important efforts made in order for the partnership bonds to get more diversified and competent, they have focused on making these bonds equipped with a set of the other financial tools' features. This issue is the present article's subject matter. Given the partnership bonds' role in financing the investment projects in Iran, increasing these bonds' capabilities and diversity can even increase the amount of financial resources in hand for being invested. In this connection, our question here is that whether one can equip the partnership bonds with a set of stock market's features and, meanwhile, cover the risk of exchange rate fluctuations. In response, we have introduced "convertible currency partnership bonds". These bonds not only give the holders the benefits of stocks and participation bonds, but also keep their assets secure against the risk of exchange rate fluctuations. The method used here is a descriptive-analytical one.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Partnership Bonds
 • Stocks
 • Convertible Partnership Bonds
 • Risk Management
 1. آیین‌نامه اجرایی قانون چگونگی انتشار اوراق مشارکت، مصوب 18/5/1377 .
 2. ذوالفقاری، مهدی، آتوسا گودرزی و بهرام سحابی؛ «آسیب‌شناسی پیاده‌سازی اوراق اجاره در بازار پول و سرمایه»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س12، ش45، 1391.
 3. ذوالفقاری، مهدی؛ «اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام»؛ ماهنامه بورس، 1392.
 4. سرافراز اردکانی، حسین و غلامرضا اسلامی‌بیدگلی؛ «امکان‌سنجی طراحی اوراق حق اختیار معامله و اوراق مشارکت قابل تبدیل به دارایی مالی و واقعی»؛ مجله حسابدار، ش125، 1387.
 5. سرافراز اردکانی، حسین؛ طراحی مدل قیمت‌گذاری اوراق بهادار قابل تبدیل به دارایی واقعی؛ پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق7، 1387.
 6. سروش، ابوذر؛ «اوراق مشارکت رهنی ابزاری نوین در تأمین مالی بانک­ها»؛ فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، س8، ش29، 1387.
 7. عیوضلو، رضا و محمدرضا آقامحمد سمسار؛ «اوراق مشارکت قابل تبدیل روش ترکیبی برای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی»؛ ششمین کنفرانس توسعه نظام مالی در ایران، 1392.
 8. فرازمند، مهدی و فائزه عابدینی؛ «امکان‌سنجی اقتصادی، حقوقی و فقهی انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل سهام»؛ پنجمین کنفرانس توسعه نظام مالی ایران، 1391.
 9. موسویان، سیدعباس؛ ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1386.
 10. ــــــــــ؛ بازار سرمایه اسلامی؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1392.
 11. موسوی‌خمینی;، سیدروح‌الله؛ کتابالبیع؛ چ3، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، 1363.
 12. نظرپور، محمدنقی و ایوب خزایی؛ «تحلیل و رتبه‌بندی ریسک‌های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه»؛ جستارهای اقتصادی، ش17، 1391.
  1. Ariel Zadikov; ”Methods of Pricing Convertible Bonds”; University of Cape Town, 2010.
  2. Bermudez, A. and N. Webber; ”An Asset Based Model of Defaultable Convertible Bonds with Endogenised Recovery”; Warwick Finance Research Institute working paper, 2006.
  3. Takahashi, A. T. Kobayashi, and N. Nakagawa;” Pricing Convertible Bonds with Default Risk: A Duffie-Singleton Approach;” Journal of Fixed Income, 8, 2001.
  4. Calamos Advisors LLC;” The Calamos Approach to Convertible Securities;” Technical report, Calamos Investments, 2012.
  5. Lvov, D. A. Yigitbasioglu, and N. El Bachir; ”Pricing Convertible Bonds by Simulation;” ISMA Centre University of Reading, working paper, 2005.
  6. Ayache, E. P.A. Forsyth, and K.R. Vetzel; ”Next Generation for Convertible Bonds with Credit Risk”; WILMOTT magazine, 2009.
  7. Ayache, E. P.A. Forsyth, and K.R. Vetzel; ”Valuation of Convertible Bonds with Credit Risk”; Journal of Derivatives, 2010.
  8. Fabozzi; Frank J. ”Financial Markets and Instruments”; Published by JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, VOLUME I, 2008.
  9. Howard J. and M. O’Connor; ”Convertible Securities, An Investors’ Guide;” Technical report, Deutsche Bank, 2004.
  10. Anderson L. and D. Buffum; ”Calibration and Implementation of Convertible Bond Models. Bank of America Securities”; working paper, 2004.
  11. Ammann, M. A.H. Kind, and C. Wilde; ”The Pricing of Convertible Bonds: An Analysis of the French Market”; Discussion Paper no. 02, University of St.Gallen, 2005.
  12. Brennan M. and E. Schwartz; ”Convertible Bonds: Valuation and Optimal Strategies for Call and Conversion;” Journal of Finance, 32, 1987.
  13. Hung M.W. and J.Y. Wang; ”Pricing Convertible Bonds Subject to Default Risk;” Journal of Derivatives, 10, 2006.
  14. Grimwood R. and S.Hodges; ”The Valuation of Convertible Bonds: The Study of Alternative Pricing Models;” Warwick Finance Research Institute working paper, 2008.
  15. Reynolds Sean; ”The Convertibles Market;” Lazard Asset Management, 2012.
  16. Cox, T.A.; ”Convertible Structures The Inner Workings;” Technical report, Merril Lynch, 2000.
  17. Ho T. and D. Pfeffer; ”Convertible Bonds: Model, Value Attribution and Analytics;” Financial Analysts Journal, 2000.
  18. Gushchin V. and E. Curien; ”The pricing of convertible bonds within the Tsiveriotis and Fernandes framework with exogenous credit spread: Empirical analysis; ”Journal of Derivatives & Hedge Funds, 14, 2010.
  19. Landskroner Y. and A. Raviv; ”Credit Spread implied Convertible Bonds prices;” Hebrew University of Jerusalem, 2007.
  20. Landskroner, Y. and A. Raviv; ”Pricing inflation-indexed convertible bonds with credit risk; ”Hebrew University of Jerusalem, 2005.