امکان سنجی اقتصادی تبدیل تسهیلات فروش اقساطی به اوراق رهنی (مورد مطالعه : بانک ملی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان