بررسی فقهی- اقتصادی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی یکی از ابزارهای دفاعی در جنگ تمام‌عیار اقتصادی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران است. از ابعاد مهم این مسئله، حکم فقهی آن می‌باشد؛ بنابراین در این تحقیق با یک پرسش اصلی مواجهیم: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران جنگ تمام‌عیار اقتصادی حکم فقهی حمایت از کالای ایرانی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی چیست؟ پاسخ این پرسش با تکیه بر موضوع‌شناسی دقیق از کالاهای ایرانی و خارجی و به استناد ادله فقهی با روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده که نتیجه آن وجوب پرهیز از مصرف کالاهای کشورهای متخاصم با جمهوری اسلامی ایران، مثل آمریکا و رژیم صهیونیستی مگر در فرض اضطرار، مبادلات تجاری سازنده اقتصادی با سایر کشورهای دنیا مگر در فرض سلطه اقتصادی آنان بر اقتصاد ایران و اتحاد کشورهای جبهه مقاومت اسلامی با هم برای تقویت اقتصادی این کشورها در مقابله با کشورهای متخاصم با جبهه مقاومت اسلامی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential-economic study of supporting Iranian goods and avoiding the consumption of foreign goods

نویسنده [English]

 • ahmad ali yosefi
چکیده [English]

Protecting Iranian goods and avoiding the consumption of foreign goods is one of the defense tools in the full-scale economic war of the enemies against the Islamic Republic of Iran. One of the important aspects of this issue is its jurisprudential ruling. Therefore, in this research, we are faced with a main question: considering the current situation of Iran's economy - full-scale economic war - what is the jurisprudential ruling on protecting Iranian goods and avoiding the consumption of foreign goods? The answer to this question has been studied based on accurate thematic of Iranian and foreign goods and based on jurisprudential arguments by analytical and descriptive method, which results in the obligation to avoid consuming goods of countries hostile to the Islamic Republic of Iran, such as the United States and the Zionist regime. Assumption of urgency; Constructive economic exchanges with other countries of the world, except assuming their economic domination of the Iranian economy; And the alliance of the countries of the Islamic Resistance Front to strengthen the economy of these countries in the face of countries hostile to the Islamic Resistance Front.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iranian goods
 • Foreign goods
 • Support
 • Primary arguments
 • Secondary arguments
 1. آبرومندی، سیدفرهنگ، خیری، بهرام و احمد ودادی؛ «دلایل فرهنگی امتناع مصرف‌کننده ایرانی از مصرف کالاهای ایرانی و تولید ملی»؛ رهیافت انقلاب اسلامی، ش49، 1398.
 2. ابوالحسنی (منذر)، علی؛ «مروری بر اندیشه و سیرة‌ سیاسی آیت‌الله صاحب عروه»؛ مجله تاریخ معاصر، ش42، 1386.
 3. احمدی‌نیک، سیدمهدی و سیدعبدالحمید حسینی؛ «بررسی مبانی فقهی و ضعف‌‌های پیشگیری از قاچاق کالا در راستای حمایت از کالای ایرانی»؛ تهران: دومین کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت و حقوق، 1397.
 4. اردکانی، سعید، صانعیان، زهراسادات و ناهید منتی؛ «سنجش عوامل مؤثر بر تمایل مصرف‌کننده ایرانی به خرید و مصرف کالاهای ایرانی»؛ مدیریت بازرگانی، س11، ش2، 1398.
 5. انصاری، مرتضى‌بن محمدامین؛ کتاب المکاسب المحرمة و البیع و الخیارات؛ 6ج، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، 1415ق‌.
 6. بجنوردى، سیدمحمدبن‌حسن؛ القواعد الفقهیه؛‌ 2ج، چ3، تهران: مؤسسه عروج،‌ 1401ق‌.
 7. توکلی، محمدجواد؛ حمایت از کالای ایرانی: چرایی، چیستی، چگونگی؛ تهران: انتشارات شهید کاظمی، 1397.
 8. الحر العاملی، الشیخ محمدبن‌الحسن؛ وسائل الشیعه؛ بیروت: مؤسسة آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1413ق.
 9. حسینی حائرى، سیدکاظم؛‌ فقه العقود؛ 2ج، چ2، قم: مجمع اندیشه اسلامى، 1423ق‌.
 10. حسینی مراغى، سیدمیرعبدالفتاح‌بن‌على؛ العناوین الفقهیة؛ 2ج، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‌، 1417ق.
 11. خزایی، میثم، سراقی، بهروز و محمدعلی لیالی؛ «تحلیل فقهی حمایت از کالای ایرانی»؛ حکومت اسلامی، س24، ش91، 1398.
 12. خویی، سیدابوالقاسم؛ مصباح‌ الفقاهه؛ قم: نشر داوری، 1377.
 13. راغب اصفهانی، حسین‌بن‌احمد؛ مفردات الفاظ قرآن؛ تحقیق صفوان عدنان داودی؛ بیروت: دارالقلم، 1412ق.
 14. روزنامه حبل‌المتین کلکته، س13، ش33 (25 صفر 1324ق).
 15. شیخ صدوق، ابن‌بابویه؛ من لا یحضره الفقیه؛ تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری؛ چ2، قم: دفتر انتشارات اسلامی، 1413ق.
 16. صدیقیان، فیروزه و نرگس حاجی علی‌اکبری؛ «شناسایی و اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان در انتخاب کالاهای تولید داخلی با هدف ارائه الگوی مصرفی کالاهای ایرانی»؛ فصلنامه آینده‌پژوهی مدیریت، س30، ش117، 1398.
 17. طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ لبنان: انتشارات مؤسسه الاعلمی للمطبوعات، 1417ق.
 18. طوسى، محمدبن‌الحسن‏؛ الإستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ تصحیح حسن خرسان؛ 4ج، تهران: دار الکتب الإسلامیه، 1390ق.
 19. فاضل لنکرانی، محمد؛ تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله (کتاب الحج)؛ چ1، قم: مرکز فقه الائمة الاطهار، 1425ق.
 20. کلینی، یعقوب‌بن‌اسحاق؛ اصول من الکافی؛ تعلیق علی‌اکبر غفاری؛ چ4، تهران: دارالکتب الاسلامیه، 1413ق.
 21. کرکى، على‌بن‌حسین؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ 13ج، چ2، قم: مؤسسه آل‌البیت، 1414ق.
 22. لاری، سیدعبدالحسین؛ مجموعه رسائل؛ قم: کنگره بزرگداشت آیت‌الله سیدعبدالحسین لاری، 1418ق.
 23. لنکرانى، محمد فاضل موحدى؛‌ القواعد الفقهیة‌؛ 1ج، قم: چاپخانه مهر، ‌1416ق‌.
 24. موسوی خمینى، سیدروح‌الله؛ المکاسب المحرمة‌؛ 2ج، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى1، 1415ق‌.
 25. ــــــــ؛ کتاب البیع؛ چ4، قم: مؤسسه اسماعیلیان، 1410ق.
 26. موسوی خویى، سیدابوالقاسم؛ موسوعة الإمام الخوئی؛ قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، 1371.
 27. موسوى خمینى، سیدمصطفى؛‌ مستند تحریر الوسیلة؛‌‌ 2ج، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى1، [بی‌تا].
 28. النجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی الشرایع الاسلام؛ تعلیق عباس قوچانی؛ چ4، تهران: دارالکتاب الاسلامیه، 1373.