بررسی فقهی و حقوقی فعالیت باینری آپشن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس سطوح عالی حوزه علمیه و دانشگاه و دکتری علوم اقتصادی

2 دانشجوی دکتری قرآن و مدیریت، دانشگاه المصطفی، قم، ایران.

چکیده

باینری آپشن یک ابزار جدید در بازار مالی مشتقه و فضای مجازی است. با این ابزار فرد روند قیمت  دارایی پایه را پیش­بینی و برای یک دوره کوتاه مشخص به ظاهر آن را خریده یا می­فروشد. اگر پیش­بینی درست باشد برنده می‌شود؛ اما در صورت اشتباه، کل سرمایه­اش را از دست می­دهد. این پژوهش از نوع کاربردی و در موضوع‏شناسی، توصیفی و در مسائل فقهی از صنف تحلیلی است و به روش کتابخانه­ای در جمع‌آوری اسناد پرداخته و در صدد اثبات ممنوعیت شرعی و قانونی باینری آپشن بر مبنای مشهور فقیهان است. در مقاله ضمن بررسی اجمالی قمار، اثبات شد که باینری آپشن یا قمار و حرام است و یا مصداق بازی با رهان بوده که طبق فتوای بیشتر فقیهان حرام است. البته بنا به نظر برخی تنها حرمت وضعی دارد. در هر صورت برنده مالک اموال نمی­شود. همچنین باینری آپشن مصداق أکل مال به باطل و لاضرر بوده و شرعاً و عقلا ًحرام است و به دلیل خروج ارز و زیان­های اجتماعی نیز با مصالح ملی متناسب نیست. وبگاههای باینری آپشن نیز آلت قمار یا در حکم قمارخانه مجازی است. مشارکت در این وبگاه­ها بدون شرط‌بندی نیز حکم بازی با آلت قمار بدون رهان را داشته و جایز نیست. بر همین اساس هرگونه فعالیت کارگزاری، طراحی و مدیریت وبگاه­های باینری آپشن نیز از باب اعانه بر اثم، حرام و غیرقانونی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential and legal study of binary options

نویسندگان [English]

 • ahmad reza safa 1
 • mehdi afshar 2
1 Lecturer of higher levels of Howze and university and doctor of economic sciences
2 PhD student in Quran and Management, Mustafa University, Qom, Iran
چکیده [English]

Binary Options is a new tool in the derivatives and cyberspace financial market. With this tool, one predicts the price trend of the underlying asset and apparently buys or sells for a certain short period. If the prediction is correct, he wins, but if he makes a mistake, he loses all his capital. This research is of applied type and in thematic, descriptive and in jurisprudential issues of the analytical class and has studied the library method in collecting documents and seeks to prove the religious and legal prohibition of binary options based on the famous jurists. While reviewing gambling, it was proved that binary option is either gambling and haram, or it is an example of playing with a mortgage, which according to the fatwas of most jurists is haram. Of course, according to some, it is only a status sanctity. In any case, the winner does not become the owner of the property. Also, binary options are an example of the possession of property to be void and harmless, and it is forbidden by the Shari'a and reason, and it is not compatible with national interests due to the outflow of currency and social losses. Optional binary sites are also gambling devices or virtual casinos. Participation in these sites without betting is also allowed to play with a gambling machine without a mortgage and is not allowed. Accordingly, any activity of brokerage, design and management of binary options sites is also haram and illegal in terms of Help to do sin.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Binary Options
 • Gambling
 • Financial Market
 • Gharar
 • Derivatives
 1. قرآن کریم.

  1. ابن‌شعبه حرانی، حسن؛ تحف العقول؛ چ2، قم: انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1380.
  2. ابن‌منظور، محمد؛ لسان العرب؛ ج5، چ3‌، بیروت: دار صادر‌، ‌1414ق.
  3. افشار، مهدی؛ «بررسی تطبیقی قمار در معاملات جدید با تأکید بر فعالیت باینری آپشن»؛ پایان‌نامه سطح 3، قم: حوزه علمیه قم، 1399.
  4. امام خمینی، سیدروح‌الله؛ کتاب البیع؛ تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، 1379.
  5. ــــــــ؛ صحیفه نور؛ ج20، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی1، 1386.
  6. بجنوردى، سیدمحمد؛ قواعد الفقهیه؛ قم: نشر الهادی‏‏، 1419‏ق.
  7. چگنی، مهدی و سیداحمد موسوی؛ «قماربازی در فضای مجازی ازنظر حقوق کیفری»؛ فصلنامه مجلس و راهبرد، ش100، 1398.
  8. حاجی­غیاثی­فرد، محمدحسین و هاشم نیکومرام؛ «آسیب­شناسی مکانیزم انجام معاملات در بازار ارز جهانی (فارکس) و ارائه مدل پیشنهادی بازار متشکل ارزی مبتنی بر واقعیت اقتصادی کشور»؛ فصلنامه مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار،‌ س10، ش39، 1398.
  9. حکمت­نیا، محمود و میثم نظری علوم؛ «واکاوی مفهوم مخاطره در قراردادها با تأکید بر مفاهیم قمار و غرر»؛ پژوهشنامه حقوق اسلامی، س18، ش3، 1396.
  10. شیخ انصاری، مرتضی؛ المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات؛ ج1، قم: منشورات دارالذخائر‌، 1411ق.
  11. شهید ثانی، زین‌الدین؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (کلانتر)؛ ج3، قم: کتاب‌فروشی داوری، 1410ق.
  12. صفا، احمدرضا؛ «تحلیل نظام مالی در اقتصاد متعارف و ضوابط نظام مالی اسلام»؛ رساله دکتری، تهران: دانشگاه عدالت، 1398.
  13. ــــــــ؛ «بررسی فقهی قراردادهای آتی، اختیار معامله و فروش استقراضی»؛ پایان‌نامه سطح 3، قم: حوزه علمیه قم، 1391.
  14. صرامی، سیف‌الله؛ «درآمدی بر جایگاه مصلحت در فقه»؛ مجله قبسات، دوره 9، ش32، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1383.
  15. طیبی، کمیل، معینی، شهرام و زهرا زمانی؛ «مدلسازی اجتناب‌ناپذیری زیان اکثریت معامله‌گران در بازار فارکس»؛ تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، س3، ش11، 1391.
  16. طریحی، فخرالدین؛ مجمع البحرین؛ ج3، تهران: کتاب‌فروشی مرتضوى‌، 1416ق.
  17. علیدوست، ابوالقاسم؛ «مصلحت در فقه امامیه»؛ مجله فقه و حقوق، ش18، 1387.
  18. فاضل لنکرانی، محمد؛ القواعد الفقهیه؛ قم: نشر مرکز فقهی ائمه اطهار:، 1392.
  19. فیومى، احمد؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج2، قم: منشورات دار الرضی‌، ‌1425ق.
  20. کرکى، على؛ جامع المقاصد فی شرح القواعد؛ ج4، چ2، قم: مؤسسه آل البیت:،‌ ‌1414ق.
  21. محقق اردبیلی، احمد؛ مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان‌؛ قم: دفتر انتشارات اسلامى، ‌1403ق.
  22. معصومی‌نیا، غلامعلی؛ ابزارهای مشتقه بررسی فقهی و اقتصادی؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387.
  23. موسویان، سیدعباس؛ بازار سرمایه اسلامی(1)؛ تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1391.
  24. نجفی، محمدحسن؛ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام؛ ج22، چ7‏، بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏، 1404‏ق.
  25. نراقى، احمد‌؛ عوائد الایام؛ قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم، 1417ق.
  26. ــــــــ؛ مستند الشیعة فی أحکام الشریعة‌؛ ج14، بیروت: مؤسسه آل البیت:، 1415ق.‌
  27. نوری، میرزاحسین؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج13، بیروت: مؤسسه آل البیت:‌، 1408ق.
  28. هاشمى شاهرودی، سیدمحمود و ‌جمعى از پژوهشگران؛ قراءات فقهیه معاصر؛ ج2، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت:، 1423ق.
  29. Hermans, D. & Alessio M Pacces; Regulation of Banking and Financial Markets; Encyclopedia of Law and Economics: Regulation and  Economics, 2nd Edition, A.M. Pacces and R.J. Van den Bergh, eds., Elgar, 2017.
  30. Merriam Webster dictionary; (merriam-webster.com/dictionary/binary).
  31. (SEC); Securities and Exchange Commission; (https://www.investor.gov).
  32. https://bookauthority.org/books/new-binary-options-ebooks.
  33. https://www.bestfxbrokers.com.
  34. https://www.top10binary.com.
  35. https://www.tradingpedia.com.