نقدی بر دستورکار 2030 برای توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

«دستورکار 2030 برای توسعه پایدار» نقشه راه تحقّق این نوع از توسعه را در سطح جهان مشخص کرده و بر استفاده بهینه از آن برای تبدیل جهان به مکانی بهتر تا سال 2030 تأکید می‌کند. این منشور قرن بیست‌ویکم برای «مردم و کره زمین» آشکارا تبلیغ می‌کند که ما می‌توانیم اولین نسلی باشیم که فقر را پایان داده است، همان‌طورکه شاید آخرین نسلی باشیم که شانس نجات­دادن زمین را دارد.
 ادعای مقاله این است که «دستورکار 2030» کشتی نوح نجات‌بخش نسل بشر از انقراض و «پایان تاریخ» نیست؛ بلکه تداوم پروژه «غربی‌سازی» و نقشه راه جهانی‌سازی و حاکمیت سرمایه‌سالاری به دست تمامی کشورهای عضو سازمان ملل می‌باشد. اثبات خواهد شد که «قبله‌سازی» کشورهای توسعه‌یافته به‌طور عام و «الگوسازی» این کشورها در زمینه تولید و مصرف به‌طور خاص هدف واقعی این دستورکار است؛ هرچند اهداف ظاهری آن هفده هدف باشد؛ ازاین‌رو این تحقیق اکتشافی است. روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه‌ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل خواهد شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که مشکل اصلی در راه‌حل‌های ارائه‌شده در «دستورکار 2030»‌ یعنی «قبله‌سازی» و «الگوسازی» نهفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Critical Review of the 2030 Agenda for Sustainable Development

چکیده [English]

The 2030 Agenda for Sustainable Development "outlined the roadmap for achieving this type of development globally and emphasized its optimal use to transform the world into a better place by 2030. This charter of the twenty-first century make propaganda for the "people and the countryside" that we can be the first generation to end poverty, just as perhaps the last generation to have the chance to save the land. Our claim is that the "2030 agenda" is not the salvation of the human race from the extinction and "the end of history", but the continuation of the Westernization project and the map of the path of globalization and the rule of capitalism to all the member nations of the United Nations. It will be argued that the “orientation and holiness" of developed countries in general and the "modelling" of these countries in terms of production and consumption are specifically the real purpose of this agenda, although its apparent goals are seventeen. Therefore, this research is exploratory. The research method is in the process of collecting documentary or library information, and will be dealt with in analytical method. The findings indicate that the main problem lies in the solutions presented in the 2030 agenda, namely, “orientation and holiness " and "Modeling".    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development patterns
 • Pattern of consumption
 • Pattern of production
 • Sustainable development
 • Developed
 1. استاوریانوس، ال. اس؛ شکاف جهانی: سیر شکل‌گیری جهان سوم؛ ترجمه رضا فاضل؛ چ1، تهران: نشر ثالث، 1392.
 2. امین منصور، جواد؛ «از ریو تا ریو به علاوه 20، بررسی مذاکرات و نتایج کنفرانس توسعه پایدار ملل متحد»، سیاست خارجی؛ ش101، تابستان1391.
 3. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها،31/3/1396(http://farsi.khamenei.ir/print-content?id=36930).
 4. پورهاشمی، سیدعباس؛ «مروری بر ظرفیت‌ها و موانع تحقق اهداف توسعه پایدار: از دستورکار 21 تا دستورکار 2030»، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست؛ انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1396.
 5. جهانیان، ناصر؛ اهداف توسعه با نگرش سیستمی؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1382.
 6. ــــــــــ؛ چالش فقر و غنا در کشورهای سرمایه‌داری؛ چ1، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر ، 1382.
 7. ــــــــــ؛ «نقد الگوی توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهای اصلاحی»، اقتصاد اسلامی؛ ش46، تابستان 1391.
 8. حافظ‌نیا، محمدرضا؛ «رابطه نتایج استقراض و قدرت سیاسی و اقتصادی»، پاسدار اسلام؛ ش103، خرداد و تیر 1369.
 9. سریع‌القلم، محمود؛ «نظام بین‌الملل و ژئوپلتیک جدید خاورمیانه»، پژوهشنامه علوم سیاسی؛ س12، ش1، زمستان 1395.

10. سند سازمان ملل متحد؛ دگرگون­ساختن جهان ما: دستورکار 2030 برای توسعه پایدار؛ ترجمه مهرناز پیروزنیک؛ تهران: انتشارات کمیسیون ملی یونسکو، 1395.

11. کاستلز، مانوئل؛ عصر اطلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ: ظهور جامعه شبکه‏اى؛ ترجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز و حسن چاوشیان؛ تهران: طرح نو، 1380.

12. گیر، آرن ای؛ پسامدرنیسم و بحران زیست‌محیطی؛ ترجمه عرفان ثابتی؛ تهران: نشر چشمه، 1380.

13. مستوفی‌فر، فرزانه؛ «اهداف جدید توسعه پایدار؛ جایگزین اهداف توسعه هزاره»، شنبه 25 مهر 1394(http://www.fa.odvv.org/blog-1389).

 1. Daly, Herman E., Beyond Growth; The Economics of Sustainable Development; Boston: Beacon Press, 1996.
 2. Elliott, Jennifer A.; An Introduction to Sustainable Development; London: Routledge, Taylor & Francis e-Library, 2006.
 3. Harris, Jonathan M.; A Survey of Sustainable Development: Social and Economic Dimensions; edited by Jonathan M. Harris; Washington: Island Press, 2001.
 4. OECD; The DAC Guidelines; Strategies for Sustainable Development; Guidance for Development Co-operation, Paris: OECD Publications Service, 2001.