ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

چکیده

رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت‌ها به‌حساب می‌آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می­باشند. توسعه انواع فعالیت‌های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی­بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث‌های پولی و مالی اسلامی، تلاش­هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه­های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان‌های وابسته به دولت منتشر می‌شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی‌شده‌اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می­شوند. این مدل‌ها در واقع نوعی از مدل‌های تعدیل جزئی‌اند که در آن‌ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک­شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود. نتایج نشان می­دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interaction Relationship Between Development of Islamic Financial Instruments (Sukuk) and Economic Growth

نویسندگان [English]

  • Mina Naemi 1
  • kiomars sohaili 2
  • Mohammad Sharif Karimi 1
1 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Member of Scientific Board / Razi University
چکیده [English]

Achieving economic development is the goal of all nations. Achieving economic growth requires the creation of special mechanisms. Powerful financial markets are among these mechanisms. The development of a variety of economic activities depends on their access to financial services. There are many financing tools in the world right now. Some of these tools can not be used in Islamic societies because of being kidnapped. In the last decade, in the field of Islamic monetary and financial discussions, efforts have been made to design and implement financing instruments in accordance with Islamic teachings. One of these tools is the issuance of Islamic securities called sukuk. These bonds are issued for government financing, financing of enterprises for production and exports, and government affiliated organizations, which are based on Islamic contracts.
 In this study, with the aim of investigating the relationship and effect of development of Islamic financial instruments (sukuk) on economic growth in Iran, an ARDL model error correction form has been used. In this case, the coefficients of short and long term models and error correction for the period of the fourth quarter of the year The 2010-2010 season is estimated until the fourth quarter of 1394. In the ARDL model error correction form, short-term fluctuations of the variables are related to their long-term equilibrium values. These models are in fact a kind of partial adjustment models that measure the long-term equilibrium with a long-term relationship, effective forces in the short run, and the speed of approaching the long-term equilibrium. The results show that Sukuk publishing has a positive and significant effect on GDP and it can increase economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sukuk
  • Islamic Financial Instruments
  • Economic Growth
  • Error Correction form of ARDL Model