مقایسه نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد باز مشارکتی با یک اقتصاد مبتنی بر استقراض ربوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد پولی و مالی با رویکرد اسلامی دانشگاه شیراز

2 بخش اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

3 استاد اقتصاد بخش اقتصاد دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد

4 هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز

چکیده

هدف این مقاله بررسی نوسانات ثروت کارآفرین در یک اقتصاد مشارکتی باز و مقایسه آن با یک اقتصاد مبتنی بر بهره است. در این اقتصاد مشارکتی فرضی، سرمایه‌گذار می­تواند از بین دو نوع قرارداد تأمین مالی مشارکتی داخل کشور و تأمین مالی مبتنی بر بهره از خارج ـ در بازارهای مالی بین‌المللی ـ آزادانه یکی را انتخاب کند. به این منظور یک الگوی دینامیکی بر اساس پویایی ثروت کارآفرین طراحی و حل می‌شود. بر اساس نتایج مقاله هنگامی که دو اقتصاد مشارکتی و ربوی در معرض شرایط یکسان هستند؛ یعنی هزینه فرصت سرمایه­گذاری در هر دو برابر است، ثروت کارآفرین و در نتیجه سرمایه­گذاری و تولید ملی  در اقتصاد مشارکتی نسبت به اقتصاد ربوی نوسان کمتری دارند؛ اما هنگامی که هزینه ‌فرصت سرمایه­گذاری در دو اقتصاد متفاوت است تنها تحت شرایطی ثروت کارآفرین و تولید در اقتصاد مشارکتی می‌توانند کم‌نوسان‌تر از اقتصاد متعارف باشند. ملاحظه می‌شود که این شرایط به مقادیر پارامترهای نرخ بهره، نرخ مشارکت و حداقل بازده مطمئن اقتصاد داخلی بستگی دارد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of entrepreneur wealth dynamics in a profit loss sharing system with an interest–based economy

نویسندگان [English]

 • Ali Sadeghi Hamedani 1
 • Karim Eslamloueyan 2
 • Kazem Yavari 3
 • Parviz Rostamzadeh 4
1 Shiraz University
2 Department of Economics, Faculty of Economy, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
3 Dr
4 Department of Economics, Shiraz University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the fluctuations of entrepreneurial wealth in an open participatory economy and compare it with an interest-based economy. In this hypothetical participatory economy, the investor can freely choose between two types of domestic cooperative financing and external interest-based financing (in international financial markets). To this end, a dynamic model is designed and solved based on the dynamics of entrepreneurial wealth. The results show that when the two cooperative economies are exposed to the same conditions, which means that the opportunity cost of investing is equal to both, entrepreneurial wealth and therefore national investment and production in the cooperative economy are less volatile than the conventional economy. But when the opportunity cost of investing in the two economies is different, only under conditions of entrepreneurial wealth and production in a participatory economy can they be less volatile than the conventional economy. It is considered that these conditions depend on the values of the interest rate parameters, the participation rate and the minimum safe return of the domestic economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneur
 • Wealth
 • Profit and loss sharing
 • interest based economy
 • fluctuations
 • Dynamic stochastic model
 1. صمدآقایی، جلیل؛ سازمان­های کارآفرین؛ تهران: انتشارات مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، 1382.
 2. موسویان، سیدعباس؛ «الگوی جدید بانکداری بدون ربا»؛  فصلنامه اقتصاد اسلامی، س6، ش23، 1385.
  1. Aghion, Philippe, Philippe Bacchetta and Abhijit Banerjee; "Financial development and the instability of open economies", Journal of Monetary Economics; Vol.51, No.6, 2004.
  2. Askari, Hossein and Noureddine Krichene; "Islamic finance: an alternative financial system for stability, equity, and growth", PSL Quarterly Review; Vol.67, No.268, 2014.
  3. Cressy, Robert; "Credit rationing or entrepreneurial risk aversion? An alternative explanation for the Evans and Jovanovic finding", Economics Letters; Vol.66, No.2, 2000.
  4. Evans, David S., and Boyan Jovanovic; "An estimated model of entrepreneurial choice under liquidity constraints", Entrepreneurship: Critical Perspectives on Business and Management; edited by Krueger NF, Vol.1, No.4, 2002.‏
  5. Khan, Mohammad Fahim; "Investment Demand Function in a Profit-Loss Sharing Based System"; Resource Mobilization and Investment in an Islamic Economic Framework: Proceedings of the Third International Islamic Economics Seminar, Vol.13, International Institute of Islamic Thought (IIIT), 1992.‏
  6. Kan, Kamhon and Wei-Der Tsai; "Entrepreneurship and risk aversion", Small business economics; Vol.26, No.5, 2006.
  7. Khan, Mohsin S.; "Islamic interest-free banking: a theoretical analysis", Staff Papers; Vol.33, No.1, 1986.
  8. Mirakhor, Abbas; "Cost of capital and investment in a non-interest economy", Islamic Economic Studies, Vol.4, No.1 1996.‏
  9. ________; "Equilibrium in a non-interest open economy", Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics; Vol.5, No.1, 1993.‏
  10. Mirakhor, A., & Zaidi, I.; "Stabilization and Growth in an Open Islamic Economy", Review of Islamic Economics; Vol.1, No.2, 1987.‏
  11. Presley, John R., and John G. Sessions; "Islamic economics: the emergence of a new paradigm", The Economic Journal; Vol.104, No.424, 1994.‏
  12. Schumpeter, JA, 1934 (2008); "The theory of economic development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the business cycle", Translated by Croitoru, Alin, Journal of comparative research in anthropology and sociology; Vol.3, No.02, 2012.
  13. Siddiqui, Shamim Ahmad and Mohsen Fardmanesh; "Saving and Investment Under Mudarabah Finance", Review of Islamic Economics; Vol.2, No.1, 1992.‏
  14. Ul Haque, Nadeem, and Abbas Mirakhor; "Optimal profit-sharing contracts and investment in an interest-free Islamic economy", IMF Working Paper; 1986 (Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=884580).