نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزها بر حسب وظایف خود (مطالعه موردی: رمزارزهای اثبات کار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد اقتصاد اسلامی دانشگاه علم و صنعت

2 استادیار دانشکده افتصاد، مدیریت و مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

هم‌زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز‌زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه‌ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول‌ها، محل بحث و گفت‌وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته‌ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات‌ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت‌هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت‌های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش‌ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف‌کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت­های هدف‌مند را شامل گردد. این امر نشان‌دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت‌های گسترده با توجه به جذابیت‌های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت‌های هدف‌مند می‌تواند برای حل چالش‌های ضروری اعمال گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How the Islamic State deals with cryptocurrencies according to its duties (Case Study: proof-of-work cryptocurrencies)

نویسندگان [English]

 • amir hossein mahdavi 1
 • ataollah rafieiatani 2
 • Rahim Khanizad 2
1 Iran University of Science and Technology
2 faculty member of Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

At the same time as the 2008 financial crisis, the world faced the idea of decentralizing "money," and the first decentralized currency based on pure computer credit was introduced in 2009. This idea, which was also raised by Hayek in the 1970s, created various forms of "private money" in the economy. Meanwhile, the Islamic State's approach to these types of currencies has been a topic of discussion. In this study, we used the thematic analysis method to examine the Islamic State's confrontation with proof-of-work cryptocurrency in accordance with its duties. We identified the proportion of cryptocurrencies with attention to the decentralized characteristic of the right to create it, using six tasks of justice: preserving the value of national currency, independence, and economic security, market stability, employment, and taxation. As a result of this study, we concluded that the government should address this phenomenon proactively and in a decentralized manner while considering the risks and opportunities it presents. Initially, cryptocurrencies posed a potential threat to the government's monetary governance, but they also have opportunities. The government's approach to mining should be informed by considerations of energy security and other sectors, from consumer education to targeted restrictions. This suggests that the government's flexible approaches can adapt to future market developments, and that extensive bans on technological attractions are ineffective. Targeted restrictions can be implemented to address necessary challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Proof of work
 • cryptocurrency
 • Islamic State
 • Bitcoin
 1. آرزمجو، هانیه و غلامرضا حیدری؛ «رویکردی گفتمانی به فرایند شکل‌گیری یک سیاست (مطالعه مرودی تعرفه گذاری برق استخراج رمزارز»؛ مطالعات راهبردی سیاست گذاری عمومی، س11، ش38، 1400.
 2. بهادری، علی؛ «پژوهش کیفی داده‌بنیاد، «کدگذاری» و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان»؛ راهبردهای نوین تربیت معلمان، س4، ش5، 1397.
 3. توسلی، محمداسماعیل؛ «تحلیل ماهیت پول و اثر آن بر منضبط‌کردن حقوقی سیاست‌های پولی (در اقتصاد اسلامی)»؛ پایان‌نامه دکتری در رشته علوم اقتصادی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1392.
 4. ـــــ؛ «تحلیل ماهیت پول»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، س12، ش48، 1391.
 5. دانایی‌فرد، حسن و سید مجتبی امامی؛ «استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد»؛ اندیشه مدریت راهبردی، س1، ش2، 1386، ص69-98.
 6. داسکالیکیس، نیکوس و پاناگیوتیس جورجیتسیاس؛ آشنایی با بازار رمزارزها اکوسیستم بازار رمزنگاری؛ ترجمه مهدی صادقی شاهدانی، سجاد حیدرپناه و وحید نیکوئی؛ تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق، 1400.
 7. رجبی، ابوالقاسم و علی صابری؛ «تأثیر استخراج رمزارز بر پایداری شبکه برق ایران»؛ مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات زیربنایی، 1401.
 8. رفیعی آتانی، عطاءالله؛ «جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام (دولت مصالح)»؛ فصلنامه اقتصاد اسلامی، س7، ش28، 1386.
 9. سبحانی، حسن و حسین درودیان؛ «نقدی بر دیدگاه‌های مکتب اتریش در رد پول کاغذی»؛ برنامه و بودجه، ش 128، 1394.
 10. شادکار، محمدسعید؛ «بهبود ثبات مالی از طریق طراحی نظام بانکی مبتنی بر پول دیجیتال بانک مرکزی»؛ فصلنامه اقتصاد دفاع، س6، ش20، 1400.
 11.  عابدی جعفری، حسن و همکاران؛ «تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی»؛ اندیشه مدیریت راهبردی، ش10، 1390، ص151-198.
 12.  عیوضلو، حسین و همکاران؛ «تحلیل فقهی-اقتصادی مبانی، اصول و چهارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی»؛ تحقیقات مالی اسلامی، ش20، 1400.
 13.  لشکری، علیرضا؛ اختیارات و وظایف اقتصادی دولت اسلامی؛ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1399.
 14.  مهدوی، امیرحسین و محسن امیدوار؛ مواجهه فقه نظام‌های اجتماعی با پدیده رمزارزها؛ تهران، پژوهشگاه فضای مجازی، 1401.
 15.  میرزاخانی، رضا؛ «بیت‌کوین و ماهیت مالی-فقهی پول مجازی»؛ سازمان بورس و اوراق بهادار، 1396.
 16.  نوری، مهدی و علیرضا نواب‌پور؛ «طراحی چهارچوب مفهومی سیاست‌گذاری ارزهای مجازی در اقتصاد ایران»؛ فصلنامه سیاست‌گذاری عمومی، س3، ش4، 1396.
 17.  هایک، فون؛ خصوصی‌سازی پول؛ ترجمه امیررضا عبدلی و محمد جوادی؛ تهران، انتشارات آماره، 1400.
 1. Bains, Parma; "Blockchain Consensus Mechanisms: A Primer for Supervisors"; International Monetary Fund, 2022.
 2. Bains, Parma, et al; "Regulating the Crypto Ecosystem The Case of Unbacked Crypto Assets"; International Monetary Fund, 2022.
 3. Bashir, Imran; Mastering Blockchain; 2nd ed., Packt, 2018.
 4. Blandin, Apolline, et al; “3rd Global Cryptoasset Benchmarking Study”; SSRN Electronic Journal, no.1, September, 2020, doi:10.2139/ssrn.3700822.
 5. Franco, Pedro; Understanding Bitcoin: Cryptography, Engineering and Economics; John Wiley & Sons, 2014.
 6. Khanifar, H. and N. Moslemi; “Fundmentals Qualitative Research Methods: New and Practical Approach”; Negahe Danesh Publications, 2017, pp.86–95.
 7. Monrat, Ahmed Afif, et al; “A Survey of Blockchain from the Perspectives of Applications, Challenges and Opportunities”; IEEE Access, vol.7, 2019, pp.  117134-117151..
 8. Nakamoto, Satoshi; “Bitcoin: {A} Peer-to-Peer Electronic Cash System”; Decentralized Business Review, 2008.
 9. Natarajan, Harish, et al; “Distributed Ledger Technology and Blockchain”; Worldbank, no.1, 2017, doi:10.1596/29053.
 10. Sai, Ashish Rajendra, et al; "Characterizing Wealth Inequality in Cryptocurrencies"; Frontiers in Blockchain, December, 2021, pp 1–20, doi:10.3389/fbloc.2021.730122.
 11. Weisman, Ben, and Sarah Zacharias; "Digital Assets, Distributed Ledger Technology, and the Future of Capital Markets"; Geneva: World Economic Forum, https://www. weforum. org/reports/digital-assets-distributed-ledger-technology-and-the-future-of-capital-markets, 2021.
 12. Weymans, Michael; Bitcoin Wealth Is Becoming More Evenly Distributed Over Time; 2022.