نویسنده = سیدرضا حسینی
روابط و نحوه اثرگذاری پیشرفت اقتصادی بر معنویت اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

جواد ارباب؛ سیدرضا حسینی


تحلیل کارکردهای اقتصادی تشکیل خانواده در اقتصاد اسلامی و اقتصاد سرمایه‌داری

دوره 21، شماره 83، آذر 1400، صفحه 133-163

نصرالله اسدی؛ سیدرضا حسینی؛ مصطفیl کاظمی نجف ابادی


ناسازگاری (تعارض و تزاحم) قواعد الگوی مصرف فرد مسلمان

دوره 20، شماره 77، اردیبهشت 1399، صفحه 35-60

علی اکبر کریمی؛ سیدحسین میرمعزی؛ سیدرضا حسینی