کلیدواژه‌ها = شاخص ترکیبی
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی وضعیت اجرای اقتصاد مقاومتی (دوره 1390-1396)

دوره 19، شماره 76، زمستان 1398، صفحه 59-88

وحید شقاقی شهری


2. درآمدی بر شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی

دوره 19، شماره 74، تابستان 1398، صفحه 5-33

عباس شاکری؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ سیدهادی مخزن موسوی


3. طراحی شاخص ترکیبی بانکداری اسلامی در ایران

دوره 17، شماره 68، زمستان 1396، صفحه 119-151

سید محمدرضا سیدنورانی؛ امیر خادم علیزاده؛ سید علی رضوانی